Nakaz zapłaty od Obligo SPV i kolejna wygrana sprawa

Nakaz zapłaty od Obligo SPV na kwotę 862,59 zł mógłby wydawać się, co niektórym, jako ten mniej znaczący. Oczywiście wszyscy widzimy, że powództwo wierzyciela wtórnego nie opiewało na jakąś zawrotną kwotę. Jednak dla osoby, która tak jak Pani Gabriela wpadła w pętlę zadłużenia, każda suma, którą musiałaby wyłożyć, stanowi problem nie do przeskoczenia. Ponieważ pozwany dług zostawiony sam sobie, wygenerowałby zdecydowanie większą kwotę niż pretensja główna widniejąca na nakazie zapłaty, należało więc wnieść sprzeciw i się bronić. Poz

Powód: Obligo SPV 1 Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 862,59 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Podejmujemy się obrony w różnych sprawach o zapłatę

Wiemy, że nie wszystkie kancelarie chcą bronić w sądach, pozywanych na kwoty poniżej tysiąca złotych. Ale my mamy świadomość, jak ogromne znaczenie ma każdy dług od zapłaty, którego można uwolnić zadłużonego. Wobec powyższego, nie odrzucamy spraw i na te mniejsze kwoty, ponieważ zdajemy sobie sprawę, jak duże znaczenie mają podczas oddłużania. Prowadząc naszego Klienta, działamy w jego imieniu nie tylko reprezentując go we wszystkich sporach w sądach. Oczywiście także negocjujemy ugody tam, gdzie są ku temu racjonalne podstawy. Nie możemy też zapomnieć o odzyskiwaniu pieniędzy na zamkniętych pożyczkach, które zostały nienależnie wpłacone dawnym wierzycielom.

Nakaz zapłaty od Obligo SPV traci swoją moc

Prezentujemy kolejną sprawę, w której zapadł korzystny dla pozwanej wyrok. W wyniku podjętych działań nakaz zapłaty od Obligo SPV utracił moc. Bez wątpienia, wierzyciel wtórny nie miał prawa domagać się zapłaty od pozwanej, bowiem przede wszystkim podniesiono zarzut braku legitymacji czynnej procesowej, który, jak wynikało z uzasadnienia okazał się skuteczny. Potwierdza to wyrok, który prezentujemy poniżej.

Więcej wygranych spraw z Obligo prezentujemy tutaj: https://portal-dluznika.pl/?s=obligo&submit=

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 881 201 160
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Nakaz zapłaty od Obligo

Nakaz zapłaty od Obligo