Smart Lease

Powód: Smart Lease S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 3.679,73 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Smart Lease