Obrona przed pozwami Ultimo

Obrona przed pozwami Ultimo jest bardzo często udziałem naszych specjalistów w oddłużaniu z Portalu Dłużnika. Mamy za sobą bardzo dużo zakończonych spraw z powództwa tego wierzyciela wtórnego i to na korzyść pozwanych. Dzisiaj kolejne trzy, w których skutecznie obroniliśmy naszych Klientów przed roszczeniami w wysokości 6.937,00 zł, 2.535,00 zł i 1.290,00 zł. W pierwszej powodem było Ultimo NSFIZ, a w pozostałych Ultimo Portfolio Investment. Te podmioty zajmujące się skupowaniem wierzytelności, są ze sobą ściśle powiązane, dlatego rozstrzygnięcia tych sporów, przedstawiamy Państwu w jednym artykule. Obrona przed pozwami Ultimo, zakończyła się wygranymi. Sędziowie po zapoznaniu się z wniesionymi przez pełnomocników naszych Klientów zarzutami, uznali, że są one zasadne. W związku z tym, wydali wyroki oddalające w całości powództwa Ultimo.

Powód: Ultimo NSFIZ, Ultimo Portfolio Investment S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 6.937,00 zł, 2.535,00 zł, 1.290,00 zł
Zadanie: Sprzeciwy od nakazów zapłaty, obrona procesowa w sądach I i II instancji
Uzyskany efekt: Powództwa oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesów

Podejmujemy się obrony przed pozwami o zapłatę

Obrona przed pozwami o zapłatę, podejmowana jest przez naszych specjalistów w oddłużaniu niezmiernie często. Dzieje się tak, ponieważ najczęściej sprawy związane z nieuregulowanymi płatnościami, trafiają do sądów. Te najczęściej doręczają pozwanym nakazy zapłaty wydawane na posiedzeniach niejawnych lub znacznie rzadziej same pozwy. Coraz więcej osób szuka u nas pomocy prawnej w oddłużaniu, a na tym etapie pozostaje jedynie obrona przed pozwami o zapłatę. Podejmujemy się tego zadania nader często i zdarzają się sprawy, że wygrywając jeden proces, oddłużamy naszego Klienta o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych.

Obrona przed pozwami Ultimo

Bronimy kolejnych Klientów naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika przed pozwami o zapłatę. Tym razem była to obrona przed pozwami Ultimo, które jako wierzyciel wtórny wniosło do sądów pozwy. Tam zostały wydane nakazy zapłaty, które prawidłowo doręczono pozwanym. I w tym momencie pojawili się nasi specjaliści w oddłużaniu i podjęli się obrony. Prezentowane dzisiaj spory z Ultimo, zakończyliśmy wygranymi.

Więcej wygranych z Ultimo znajdziesz tu: https://portal-dluznika.pl/?s=ultimo&submit=

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Obrona przed pozwami Ultimo

Obrona przed pozwami Ultimo

Obrona przed pozwami Ultimo

Telewizja Oddłużeniowa

x