Sprawy z powództwa Eques Debitum

Nie ma takiej samej drogi podczas wychodzenia z długów, dla wszystkich tych, którzy podjęli decyzję o oddłużaniu z pomocą mecenasów z naszej kancelarii Portal Dłużnika. Pokazują to chociażby prezentowane dzisiaj sprawy z powództwa Eques Debitum, gdzie fundusz sekurytyzacyjny dochodził od pozwanych zapłaty 9.706,60 zł, 8.193,00 zł i 5.272,65 zł. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że do każdej z nich przyłożymy szablon pod nazwą „Eques” i równo polecimy z tym wszystkim. Ale przynajmniej w przypadku naszej kancelarii to tak nie działa i nad każdą sprawą, którą przyjmujemy do obsługi, pochylamy się tak, jak by była pierwszą z powództwa tego wierzyciela. I dlatego mamy tak wysoką skuteczność, broniąc naszych Klientów. Sprawy z powództwa Eques Debitum, zakończyliśmy oddaleniem w całości i zmniejszeniem dochodzonych roszczeń. 

Powód: Eques Debitum FIZNFS
Wartość przedmiotu sporu: 9.706,60 zł, 8.193,00 zł, 5.272,65 zł
Zadanie: Sprzeciwy od nakazów zapłaty, obrona procesowa w sądach I i II instancji
Uzyskany efekt: W pierwszej sprawie oddalenie w całości i brak odsetek, w drugiej i trzeciej dopłaty 3.192,03 zł, 2.272,65 zł i oddalenia w pozostałym zakresie, brak kosztów procesów we wszystkich sprawach

W sądach zapadają różne rozstrzygnięcia

Nie zapominajmy, że każda sprawa jest inna i wobec powyższego, w sądach zapadają różne rozstrzygnięcia. Po podejmowanych przez naszych ekspertów w oddłużaniu działaniach procesowych podczas obrony naszych Klientów, wydawane są wyroki oddalające powództwa w całości, ograniczające roszczenia pozywającego, jak i niestety te zasądzające. Na szczęście tych ostatnich jest najmniej, ale nie będziemy ukrywali, że i takowe są. Jaki zapadnie wyrok zależy od wielu czynników, ale tym decydującym są dokumenty wniesione przez powoda. To na nich pracujemy i na ich podstawie podnosimy zarzuty.

Sprawy z powództwa Eques Debitum

Dla całego zespołu naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika, najważniejsze jest, aby zmniejszać zadłużenia naszych Klientów. Prezentujemy dzisiaj sprawy z powództwa Eques Debitum, które zostały rozstrzygnięte przez sądy na ich korzyść. Każda z nich zakończyła się korzystnym dla nich wyrokiem, pozwalającym na zmniejszenie całego zadłużenia.

Więcej wygranych z Eques Debitum znajdziesz tu: https://portal-dluznika.pl/?s=eques+debitum&submit=

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Sprawy z powództwa Eques Debitum

Sprawy z powództwa Eques Debitum

Sprawy z powództwa Eques Debitum

Telewizja Oddłużeniowa

x