• Home
  • Aktualności
  • Czy długi dochodzone przez Prokura NSFIZ rzeczywiście istniały?

Czy długi dochodzone przez Prokura NSFIZ rzeczywiście istniały?

Zapamiętaj, że wiele długów kupowanych jest przez wierzycieli wtórnych, którzy w żaden sposób nie badają ich zasadności. No właśnie, wobec powyższego, czy długi dochodzone przez Prokura NSFIZ w prezentowanych dzisiaj sprawach istniały? Czy rzeczywiście były one należne funduszowi sekurytyzacyjnemu? Po tym jak pozwani przekazali do naszej kancelarii oddłużeniowej dokumenty, które poddaliśmy dokładnej analizie, doszliśmy do jednoznacznych wniosków. A były nimi te mówiące o tym, że takowe długi nie istnieją. Nasi Klienci spłacili swoje pożyczki dokonując przedłużeń i refinansowań. Teraz musieliśmy przedstawić nasze stanowiska wnosząc zarzuty i argumentując je tak, aby sędziowie orzekający mieli pewność, kto w tych sporach ma rację. I jak widać na wyrokach zamieszczonych poniżej, to pełnomocnicy naszych Klientów byli tą stroną sporu, która skutecznie wykazała niezasadność roszczeń. Sądy oddaliły w całości powództwa prokura NSFIZ.       

Powód: Prokura NSFIZ
Wartość przedmiotu sporu: 2.713,88 zł, 1.925,61 zł, 1.616,61 zł
Zadanie: Sprzeciwy od nakazów zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwa oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesów

Mecenasi z Portalu Dłużnika ocenią zasadność dochodzonego długu

Kiedy pozwany o zapłatę zwraca się do mecenasów z naszej kancelarii oddłużeniowej po pomoc prawna, zanim ustalimy plan działania, musimy zastanowić się nad bardzo ważnym aspekt w każdej sprawie. A jest nim, zasadność dochodzonego długu. Ktoś może zapytać, skąd będziemy to wiedzieli. A wiemy, ponieważ znamy się na oddłużaniu i wiemy, jakie opłaty powinny być zaliczane na poczet spłaty zaciągniętego zobowiązania. Wiemy także, że bardzo często pożyczkobiorcy obciążani są zbyt wysokimi kosztami pozaotsetkowymi, które są niezgodne z prawem. Wobec powyższego, możemy podważyć zasadność wielu powództw i skutecznie wykazać w sądach ich niezasadność.

Długi dochodzone przez Prokura

Nie należy do rzadkości, że wierzyciele wtórni dochodzą procesowo zapłaty niezasadnych długów. Tak właśnie było w prezentowanych dzisiaj sprawach, gdzie przed wniesieniem zarzutów, musieliśmy ustalić, czy dochodzone przez Prokura NSFIZ długi istniały. Wyszło nam, że nie i skutecznie wykazaliśmy to w sądach. Wygrywamy kolejne spory z funduszem sekurytyzacyjnym.

Więcej wygranych z Prokura znajdziesz tu: https://portal-dluznika.pl/?s=prokura&submit=

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 881 201 160
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

długi dochodzone przez Prokura

długi dochodzone przez Prokura

długi dochodzone przez Prokura