Drogie pożyczki pozabankowe sprzedane do Heimondo 

O tym ile przyjdzie zapłacić za udzielone finansowania, Klientki firm pożyczkowych przekonały się, kiedy przyszedł czas ich spłaty. Panie nie dawały rady z regulowaniem zaciągniętych zobowiązań, wobec powyższego drogie pożyczki pozabankowe zostały, sprzedane do Heimondo. Wierzyciel wtórnym nie stosował agresywnej windykacji, ale dość szybko wdrożył procedurę, procesowego odzyskiwania długów. I tak sprawy trafiły do sądów, które na posiedzeniach niejawnych wydały nakazy zapłaty, które zostały prawidłowo doręczone pozwanym. W tym momencie przyszedł czas na reakcję ze strony Pań, które wykazały się opanowaniem i odpowiedzialnością. Zwróciły się po specjalistyczną pomoc prawną w oddłużaniu do mecenasów z Portalu Dłużnika. Kiedy ustaliliśmy zasady naszej współpracy, podpisując umowę i otrzymując pełnomocnictwa, zabraliśmy się za oddłużanie. Sądy wydały wyroki oddalające w całości powództwa Heimondo.  

Powód: Heimondo Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 4.963,08 zł, 3.048,00 zł, 2.889,25 zł
Zadanie: Sprzeciwy od nakazów zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwa oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesów

Drogie pożyczki pozabankowe

O tym jak drogie są pożyczki pozabankowe, niestety wielu Klientów tych firm dowiaduje się dopiero wówczas, kiedy przychodzi czas spłaty. A wynika to z tego, że konsumenci nagminnie nie czytają umów, a potem zaskakiwani są dużymi opłatami, którymi zostali obciążeni. Zapamiętajmy, że tego typu produkty obarczone są dużym ryzykiem, ponieważ pieniądze otrzymują osoby bez zdolności kredytowej. Dlatego też są bardzo drogie i czasami dodatkowo zabezpieczane wekslami, czy innymi poręczeniami majątkowymi. Dlatego najlepiej nie korzystać z takiej formy finansowania i spać spokojnie.

Wierzytelności sprzedane do Heimondo upadają w sądach 

Wierzytelności sprzedane do Heimondo, które były przedmiotem prezentowanych dzisiaj spraw, stanowiły pożyczki pozabankowe, które Klientki naszej kancelarii oddłużeniowej zaciągnęły w różnych firmach. Po tym jak mecenasi przeanalizowali cały zgromadzony materiał dowodowy, wcale nie wynikało z niego, że dochodzone procesowo przez wierzyciela wtórnego długi istnieją. Podnieśliśmy zarzuty, wskazujące na nienależność roszczeń. Sędziowie rozstrzygający w tych sporach, uznali nasze argumenty za zasadne i w związku z tym, powództwa upadły w sądach w całości.

Więcej wygranych z Heimondo znajdziesz tu: https://portal-dluznika.pl/?s=heimondo&submit=

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Drogie pożyczki

Drogie pożyczki

Drogie pożyczki

Telewizja Oddłużeniowa

x