Odzyskujemy pieniądze od Aasa Polska

Najpierw to Aasa pozwała naszych Klientów o zapłatę długów, ale kiedy przegrała i wyroki stały się prawomocne, już nic nie stało na przeszkodzie, aby mecenasi z naszego działu odzyskowego mogli, uderzyć o zwrot niezasadnie pobranych opłat. Przygotowanie pozwów poprzedzone było bardzo starannymi analizami dokumentów oraz wyliczeniami, które pozwoliły na dokładne ustalenie kwot, które Aasa była winna. No i mamy to. Odzyskujemy pieniądze od Aasa Polska i już nie ma wmawiania, że wnoszone przez pożyczkobiorców opłaty były należne firmie pożyczkowej. Sędziowie w trzech odzyskach zajęli zgodne stanowisko, co do zasadności, wniesionych przez naszych mecenasów w imieniu Klientów Portalu Dłużnika, powództw. Dwa wyroki i nakaz zapłaty zobowiązują Aasa do zwrotu pieniędzy.

Pozwany: Aasa Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 2.308,97 zł, 2.264,90 zł, 1.126,28 zł
Zadanie: Procesowe odzyskanie nienależnie pobranych opłat
Uzyskany efekt: Wyroki i nakaz zapłaty zobowiązujące Aasa do zwrotu 2.308,97 zł, 2.264,90 zł i 1.126,28 zł  wraz z ustawowymi odsetkami z opóźnienie i kosztami procesów

Odzyskujemy procesowo pieniądze należne Klientom Portalu Dłużnika

W prezentowanych dzisiaj sprawach odzyskujemy procesowo pieniądze od Aasa. Ale mecenasi z naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika, mają na swoim koncie wiele pozytywnie zakończonych tego typu odzysków od najróżniejszych podmiotów rynku finansowego. Czy jest firma pożyczkowa czy bank, nie ma dla nas znaczenia. Kiedy po analizie dokumentów, wyjdzie nam nadpłata, która nie powinna trafić do dawnego wierzyciela, a została przez niego pobrana i zapisy w umowach także budzą zastrzeżenia i mają klauzule abuzywne, nie wahamy się, aby w imieniu Klientów Portalu Dłużnika wnosić do sądów pozwy. Odzyskane pieniądze pozwalają im w powrocie do równowagi finansowej.

Odzyskujemy pieniądze od Aasa Polska

Odzyskujemy procesowo pieniądze od Aasa, dla Klientów naszej kancelarii oddłużeniowej, sprawiając im ogromną radość. Jak sami powiedzieli, oddłużanie w naszym wydaniu ma wiele twarzy, a ich cieszy każda. Oddalony procesowo dług, zakończone korzystną ugodą negocjacje jak i odzyskane procesowo czy na drodze porozumienia pieniądze, które zostały od nich niezasadnie pobrane przez dawnych wierzycieli.

Więcej spraw odzyskowych znajdziesz tu -> https://portal-dluznika.pl/category/dluznik-pozywa-wierzyciela/

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Odzyskujemy pieniądze od Aasa Polska

Odzyskujemy pieniądze od Aasa Polska

Odzyskujemy pieniądze od Aasa Polska