• Home
  • Aktualności
  • Obrona procesowa dłużników nie kończy się na wniesieniu sprzeciwu

Obrona procesowa dłużników nie kończy się na wniesieniu sprzeciwu

Każdy, kto został pozwany o zapłatę, musi wiedzieć, że obrona procesowa nie kończy się na wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego i doręczonego pozwanemu przez sąd. A wiemy, że są miejsca, w których tak to właśnie wygląda. Pozwani przez Smart Lease, chcieli mieć pewność, że ich sprawy zostaną poprowadzone tak jak należy do samego końca, dlatego zwrócili się właśnie po pomoc prawną w oddłużaniu do mecenasów z naszej kancelarii. I to oni reprezentowali ich w sądach, w sporach z wierzycielem wtórnym. Skutecznie wykazali niezasadność podniesionych roszczeń, które wynosiły odpowiednio 2.987,01 zł, 2.684,00 zł i 2.356,65 zł. We wszystkich prezentowanych dzisiaj sporach o zapłatę, sądy oddaliły w całości powództwa Smart Lease, uznając je tym samym za niezasadne.      

Powód: Smart Lease S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 2.987,01 zł, 2.684,00 zł, 2.356,65 zł
Zadanie: Sprzeciwy od nakazów zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwa oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesów

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty, nie kończy obrony procesowej

Tak proszę Państwa, wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego i doręczonego przez sąd pozwanemu, w żaden sposób nie kończy obrony procesowej. Jest to pierwszy krok, który pozwala właśnie na wdanie się w merytoryczny spór przed sądem i daje możliwość przedstawienia swojego stanowiska. Nie zapominajmy, że nakaz zapłaty wydawany jest na posiedzeniu niejawnym, kiedy to sędzia widzi tylko stanowisko jednej strony, w tym przypadku pozywającego. Wówczas może sądzić, że ten ma rację, dochodząc od pozwanego zapłaty. Ale jak pokazują sprawy, w których bronimy Klientów naszej kancelarii oddłużeniowej, w wielu z nich to stanowisko zmienia się o 180 stopni, kiedy to nasi mecenasi, jako pełnomocnicy pozwanych, przedstawiają w pismach jak to wygląda od ich strony.

Obrona procesowa dłużników w sprawach Smart Lease

Wdając się w imieniu Klientów naszej kancelarii oddłużeniowej w spory przed sądem, w sprawach z powództwa Smart Lease, wykazaliśmy bez najmniejszych wątpliwości, że wierzyciel wtórny dochodził zapłaty nienależnych długów. Powództwa upadły w sądach.

Więcej wygranych z Smart Lease znajdziesz tu -> https://portal-dluznika.pl/?s=smart+lease&submit=

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Obrona procesowa dłużników

Obrona procesowa dłużników

Obrona procesowa dłużników

Telewizja Oddłużeniowa

x