Dług kupiony przez Lejen upadł w całości

Czy dług kupiony przez Lejen w ogóle istniał? Głównie o to pytała naszego mecenasa Pani Elwira, kiedy rozmawiała z nim po raz pierwszy. Jednak ten mógł udzielić jej wiążącej odpowiedzi dopiero po zapoznaniu się z dokumentami. A kiedy już to zrobił, miał do przekazania bardzo dobre informacje. W jego ocenie, kobieta miała ogromne szanse na skuteczną obronę, ponieważ roszczenie nie było właściwie wykazane, a ponadto legitymacja czynna powoda budziła duże wątpliwości. Wobec powyższego, pozwana przez Lejen, zdecydowała się zostać Klientką naszej kancelarii oddłużeniowej. Wniesiony sprzeciw spowodował utratę mocy nakazu zapłaty i pełnomocnik pozwanej, mógł wdać się w merytoryczny spór przed sądem, podnosząc i argumentując zarzuty, jednoznacznie wskazujące na nienależność podniesionego roszczenia. Wierzyciel wtórny odniósł się do przedstawionego stanowiska, ale musiał to zrobić nieudolnie, ponieważ sędzia przyznał rację naszemu mecenasowi. Sąd wydał wyrok, oddalający w całości powództwo Lejen.        

Powód: Lejen Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 3.922,66 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Sprawy procesowe z wierzycielami wtórnymi, najczęściej kończymy korzystnymi wyrokami dla naszych Klientów

Prowadzone przez naszych specjalistów w oddłużaniu sprawy procesowe z wierzycielami wtórnymi, najczęściej kończą się dla naszych Klientów wyrokami oddalającymi w całości powództwa lub zmniejszającymi podniesione roszczenia. Oczywiście, że też zdarzają się i takie, których bardzo nie lubimy, czyli zasądzające. Ale na szczęście stanowią one mały procent wśród spraw, gdzie zostały pozwane długi po cesjach. Jesteśmy specjalistami w oddłużaniu i doskonale znamy się na tym, co robimy.

Dług kupiony przez Lejen nie istniał

Tak to jest, kiedy wierzyciel wtórny wnosi do sądu pozew o zapłatę i nie umie wykazać jego podstawy. Jest to woda na młyn specjalistów w oddłużaniu z Portalu Dłużnika, którzy wiedzą, co należy z takimi cudeńkami zrobić. W prezentowanej dzisiaj sprawie, wykorzystaliśmy je wszystkie. Okazało się, że dług kupiony przez Lejen nie istniał co stwierdził sąd.

Więcej wygranych spraw z Lejen znajdziesz tu -> https://portal-dluznika.pl/?s=lejen&submit=

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Dług kupiony przez Lejen

Telewizja Oddłużeniowa

x