Warto bronić się przed roszczeniami Prokura NSFIZ

Powód: Prokura NSFIZ
Wartość przedmiotu sporu: 6.944,54 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efektPowództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Warto bronić się przed roszczeniami Prokura

Telewizja Oddłużeniowa

x