Wyrok oddalający pozew Financial Services Collection

Powód: Financial Services Collection Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 4.675,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efektPowództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Wyrok oddalający pozew Financial Services Collection