Przedstawiamy kolejne sprawy z gigantem na rynku obrotu wierzytelnościami, w których reprezentowaliśmy nasze Klientki, działając procesowo w sporach o zapłatę z funduszem sekurytyzacyjnym Ultimo. Oddłużanie jest ciężką i trudną pracą. Taką wykonali mecenasi z naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika, wygrywając trzy procesy. Wygraliśmy w kolejnych sprawach z Ultimo NSFIZ na łączną na ponad 15 000 zł.

Powód: Ultimo NSFIZ
Wartość przedmiotu sporu: 7.273,00 zł, 6.199,00 zł, 2.614,10 zł
Zadanie: Sprzeciwy od nakazów zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwa oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Czy wyrok wydany przez sąd I instancji zawsze zamyka sprawę?

Pozywający naszych Klientów o zapłatę długów, często odwołują się od niekorzystnych dla nich wyroków wydanych przez sądy I instancji. Z różnym skutkiem próbują swoich sił w apelacji. Nie będziemy czarowali, że zawsze po zaskarżeniu wyroku przegrywają. Ale jednocześnie z całą odpowiedzialnością stwierdzamy, że to zdecydowanie na naszą korzyść przechyla się szala także w apelacjach. Nigdy nie poddajemy się bez walki i bronimy naszych Klientów do samego końca, robiąc wszystko, aby sprawa skończyła się dla nich jak najkorzystniej.

Wygraliśmy w kolejnych sprawach z Ultimo

Cieszymy się bardzo razem z Klientkami naszej kancelarii oddłużeniowej, że mogliśmy przekazać im tak wspaniałe informacje. Trzy kolejne Klientki dostały od nas bardzo dobre wiadomości, że sprawy z powództwa Ultimo NSFIZ zostały oddalone w całości. Proszę pamiętać, że nie tylko dług zniknął. Zniknęły też wysokie koszty procesów oraz odsetki, które znacząco podrożały zobowiązania do spłaty. Poniżej wyroki w omawianych dziś sprawach.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Wygraliśmy w kolejnych sprawach z Ultimo

Wygraliśmy w kolejnych sprawach z Ultimo

Wygraliśmy w kolejnych sprawach z Ultimo