Pozwaliśmy Aasa Polska o zwrot pieniędzy

Pozwaliśmy Aasa Polska o zwrot pieniędzy w związku z wcześniejszą spłatą pożyczki. Bardzo ubolewamy, że za każdym razem jest tam samo, tzn. wzywamy firmę pożyczkową Aasa Polska do zwrotu pieniędzy, popieramy to przepisami prawa, orzecznictwem, w tym wyrokiem TSUE, zgodnym stanowiskiem Prezesa UOKiK i Rzecznika Finansowego, wieloma wygranymi sprawami także z Aasa, a i tak musimy iść do sądu. Tym razem do zwrotu będzie kwota 2.178,75 zł, plus koszty procesu, plus odsetki.

Pozwany: Aasa Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 2.178,75 zł
Zadanie: Procesowe odzyskanie nienależnie pobranych pieniędzy
Uzyskany efekt: Nakaz zapłaty zasądzający od Aasa zwrot 2.178,75 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie i kosztami procesu

Kiedy można wystąpić o zwrot nienależnie pobranych przez pożyczkodawcę pieniędzy?

Aby móc myśleć o wezwaniu, a jeżeli to nie przyniesie skutku, pozwaniu o zwrot nienależnie pobranych opłat, konsument musi spełnić kilka warunków. Pożyczka musi być już spłacona i musi posiadać wszystkie umowy oraz potwierdzenia dokonywanych płatności. To na ich podstawie, mecenasi z działu odzyskowego analizują zapisy zawarte w umowach,  jak również podliczają wszystkie poniesione koszty. Kiedy dojdą do wniosku, że są podstawy do wystąpienia o zwrot, nie zawahają się, aby pomóc w odzyskaniu pieniędzy.

Pozwaliśmy Aasa Polska

Kolejny już raz pozwaliśmy Aasa Polska o zwrot nienależnie pobranych opłat. Wiemy, że Pani Marzena jest w bardzo trudnej sytuacji i dlatego szukamy u jej dawnych pożyczkodawców pieniędzy, które pozwolą zaspokajać tych wierzycieli, u których długi są bezsporne. Tym razem padło na Aasa Polska i nie będziemy wcale ukrywali, że z ogromną satysfakcją prezentujemy uzyskany nakaz zapłaty. 2.178,78 zł pozwolą naszej Klientce wzmocnić poduszkę finansową, która na pewno będzie jej potrzebna w dalszym wychodzeniu z długów.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Pozwaliśmy Aasa Polska

Telewizja Oddłużeniowa

x