Pani Renata została Klientką naszej kancelarii oddłużeniowej, w chwili kiedy została pozwana przez Eques Debitum o zapłatę 6.049,00 zł. Jak większość dłużników nie miała orientacji za co została pozwana przez fundusz sekurytyzacyjny i skąd wzięła się taka kwota. Kiedy sprawa znalazła się u nas, raz dwa rozwikłaliśmy tę zagadkę. Dla naszych specjalistów w oddłużaniu nie stanowi to najmniejszego problemu. Analiza dokumentów jest pierwszą czynnością, która wykonujemy. Zajęliśmy się obroną i uzyskaliśmy rewelacyjny wyrok. Sąd oddalił w całości powództwo Eques Debitum NSFIZ.

Powód: Eques Debitum 2 FIZ NFS
Wartość przedmiotu sporu: 6.049,00 zł
Zadanie: Wniesienie apelacji od wyroku wydanego w I instancji
Uzyskany efekt: Dopłata do niespłaconego kapitału pożyczki 4.246,29 zł, oddalenie powództwa w pozostałym zakresie, obniżenie kosztów procesu do 16,54 zł

Gdyby konsumenci czytali umowy, zapewne wielu z nich uniknęłoby długów

Tak proszę Państwa, to są święte słowa, które jednocześnie mówią o skali problemu. A jest nim, nie czytanie umów oraz załączników do nich. I nie ma tutaj znaczenia, czy zaciągamy długoterminowe zobowiązanie, czy to na 30 dni. Dokładne przeanalizowanie zapisów umownych, powinno być bezwzględną koniecznością. Dzięki temu wiemy na co się decydujemy, jakie dodatkowe opłaty będą nas obciążały i możemy podjąć odpowiednią decyzję. A tak większość kredytów lub pożyczkobiorców idzie na żywioł. Potem jest płacz i niemożność wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania. Na szczęście w takiej sytuacji są specjaliści w oddłużaniu z Portalu Dłużnika, którzy potrafią obronić pozywanych o zapłatę długów, przed niezasadnie nakładanymi na pożyczkobiorców opłatami.

Sąd oddalił w całości powództwo Eques Debitum NSFIZ

Zapoznaliśmy się z dokumentami, w tym oczywiście z umową zawartej z wierzycielem pierwotnym pożyczki. Oceniliśmy sytuację, a następnie po podpisaniu stosownych dokumentów, wdaliśmy się w spór. Wyrok wydany przez sąd, w pełni nas wszystkich usatysfakcjonował. Sąd oddalił powództwo Eques Debitum NSFIZ w całości. Jesteśmy bardzo zadowoleni.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

powództwo Eques Debitum NSFIZ