Eques Creditum kupiło od jednej z chwilówek pożyczkę Pani Ireny. Prawdą jest, że nasza Klientka nie spłaciła jej do końca, ale czy fundusz sekurytyzacyjny rzeczywiście miał prawo dochodzić zapłaty 5.593,33 zł? Aby nasi eksperci w oddłużaniu mogli odwiedzić na to pytanie, musieli bardzo dokładnie przeanalizować dokumenty, które doręczył sąd wraz z wydanym nakazem zapłaty. No i właśnie w nich znaleźliśmy to co nas bardzo zainteresowało i pozwoliło opracować plan oddłużania. To cesja i legitymacja czynna Eques Creditum wzbudziła nasze największe zastrzeżenia, ponieważ to co tam znaleźliśmy, w żaden sposób nie wskazywało na to, że Fundusz był wierzycielem Pani Ireny. Podnieśliśmy odpowiednie zarzuty, wykazujące niezasadność tego roszczenia. Sąd I i II instancji stanął po naszej stronie i oddalił w całości powództwo wierzyciela wtórnego.

Powód: Eques Creditum FIZ NFS
Wartość przedmiotu sporu: 5.593,33 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa w sądzie I i II instancji
Uzyskany efekt: Oddalenie apelacji Eques Creditum w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Analiza dokumentów cesji, bardzo często daje naszym mecenasom argumenty, pozwalające oddłużyć pozwanego

Fundusze sekurytyzacyjne zajmują się zakupem wierzytelności (długów) od różnych podmiotów finansowych. Możemy tylko domyślać się, jak wygląda analiza dokumentów zakupionych długów, kiedy w takim pakiecie znajdują się tysiące przeróżnych zobowiązań od różnych wierzycieli. Istny kalejdoskop firm i przeróżnych roszczeń. Patrząc na to jakie informacje zawierają pozwy i załączniki, które nasi Klienci otrzymali z sądu, często dziwimy się, że na ich podstawie został wydany nakaz zapłaty. Bywa, że sprawa nie wygląda jednoznacznie, ale często aż biją po oczach, szczególnie błędy w cesjach. A to przecież one mają potwierdzać, że wierzyciel wtórny stał się właścicielem Państwa długu. To tam znajdujemy argumenty, pozwalające wykazać w sądzie niezasadność powództw.

Legitymacja czynna Eques Creditum

Dobrze przeanalizowane dokumenty, właściwie podniesione zarzuty, odpowiednio rozwinięte stanowisko w pismach procesowych wniesionych przez pełnomocnika naszej Klientki, a także merytoryczne odniesienie się do apelacji Eques Creditum, pozwoliło zakończyć ten spór naszą wygraną.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Legitymacja czynna Eques Creditum