Prawomocny wyrok sądu w sprawie Raport NSFIZ

Nic tak nie poprawia nastroju tym, którzy wpadli w długi i nie daje zapału do dalszej pracy mecenasom z naszej kancelarii oddłużeniowej, jak korzystne wyroki wydawane przez sądy, które oddalają lub ograniczają roszczenia pozywających. Dlatego dziś prawomocny wyrok sądu w sprawie Raport NSFIZ. Dochodzone od naszej Klientki roszczenie w wysokości 2.568,00 zł, jak widać było niezasadne. Pomimo, że powód próbował swoich sił dwukrotnie, jednak nie był w stanie podnieść wiarygodnych argumentów, które postawiłyby wniesione przez nas zarzuty na przegranej pozycji. Okazały się one nie do przeskoczenia dla pozywającego i dlatego wygraliśmy ten spór.

Powód: Raport NSFIZ
Wartość przedmiotu sporu: 2.568,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa w sądzie I i II instancji
Uzyskany efekt: Oddalenie apelacji Raport w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Pozwał Cię wierzyciel wtórny? Nie trać czasu, zwróć się o pomoc do Portalu Dłużnika

Obecnie zbywanie zobowiązań, które w ich ocenie nie zostały do końca spłacone, stało się bardzo powszechną praktyką. A co to oznacza dla dłużnika? Przede wszystkim zmianę wierzyciela, którym wówczas staję się podmiot nabywający na drodze cesji jego zobowiązanie. I to co najbardziej powinno zainteresować konsumenta to fakt, że właśnie wzrosły jego szanse na skuteczną obronę, kiedy wierzyciel wtórny wniesie do sądu pozew, aby stosując twardą windykację wyegzekwować to co kupił. A, że bardzo często kupuje kota w worku, albo bez zachowanie wszystkich wymaganych prawem formalności, więc szanse pozwanego na skuteczną obronę niewspółmiernie rosną, niż gdyby został pozwany przez głównego pożyczkodawcę.

Dlatego, kiedy odebrałeś z sądu pozew lub nakaz zapłaty od wierzyciela, o którym pierwszy raz słyszysz, nie trać czasu i zwróć się o pomoc prawną do naszej kancelarii oddłużeniowej.

Prawomocny wyrok sądu w sprawie Raport NSFIZ

Nasza Klientka jest nam bardzo wdzięczna, że uwolniliśmy ją od długu, dochodzonego przez wierzyciela wtórnego. Dzięki naszej pomocy prawnej, powód przegrał spór o zapłatę w sądach obu instancji. Poniżej prawomocny wyrok sądu w sprawie Raport NSFIZ.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Prawomocny wyrok sądu w sprawie Raport NSFIZ