Zaskarżając wydane przez sądy nakazy zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla na rzecz Profi Credit, obroniliśmy naszych Klientów przed płatnością na rzecz powoda bardzo dużych kwot. Stanowiły one niedopuszczalne koszty pozaodsetkowe, których żądała od pożyczkobiorców spółka. Jak widać z wyroków, które zapadły we wszystkich postępowaniach, podniesione przez naszych mecenasów zarzuty okazały się trafione i dziś prezentujemy kolejne wygrane w całości sprawy z weksla.

Powód: Profi Credit Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 34.488,86 zł, 18.677,25 zł, 16.969,40 zł, 16.762,46 zł
Zadanie: Zarzuty od nakazów zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwa oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Co to jest postępowanie nakazowe?

Główną siła postępowania nakazowego jest przyspieszenie procesu sądowego i uzyskanie możliwości zabezpieczania roszczenia z majątku pozwanego. Nie trzeba prowadzić tradycyjnego postępowania sądowego i wzywać stron do stawiennictwa na rozprawę. Wydawany jest nakaz zapłaty na podstawie weksla. Niewniesienie zarzutów do tak wydanego orzeczenia, będzie skutkowało uprawomocnieniem się i skierowaniem przez wierzyciela do egzekucji komorniczej. Z kolei brak wniosku o wstrzymanie wykonalności tegoż nakazu, pozwoli na zabezpieczanie z majątku dłużnika długu, nawet w trakcie trwania postępowania sądowego. I tak zablokowane przez komornika środki są niedostępne dla pozwanego do zakończenia sprawy.

Pamiętajcie Państwo, że nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym jest bardzo niebezpieczny i dlatego tylko specjalistyczna pomoc w oddłużaniu będzie w stanie zapobiec konsekwencjom z nim związanym.

Wygrane w całości sprawy z weksla

I znowu pokazujemy Państwu, że to co nienależne pożyczkodawcy, jeżeli tylko bronicie się z pomocą wyspecjalizowanej w oddłużaniu kancelarii, powinno upaść w sądzie. Profesjonalna pomoc prawna w postępowaniach nakazowych w sprawach z Profi Credit jest niezbędna i tylko ona może zagwarantować wygraną. Nasi Klienci wiedzieli o tym i dlatego nawiązali współpracę z Portalem Dłużnika, chcąc mieć pewność, że w ich sprawach zadzieje się wszystko tak jak powinno. I oto przedstawiamy wyroki wydane przez sądy, które oddaliły powództwa Profi Credit.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

wygrane w całości sprawy z weksla

wygrane w całości sprawy z weksla

wygrane w całości sprawy z weksla

wygrane w całości sprawy z weksla