Ach te cesje. Ileż radości dają naszym mecenasom prowadzącym spory o długi, nie wspominając już o pozwanych, którzy dzięki ich specjalistycznej pomocy w oddłużaniu mogą wychodzić z poważnych tarapatów. Tym razem wadliwa cesja dała nam podstawy do skutecznej obrony przed roszczeniem o 9.316,56 zł. Efekt? Fundusz Universe przegrywa w sądzie kolejny raz.

Powód: Universe 3 NSFIZ
Wartość przedmiotu sporu: 9.316,56 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Jakie grzechy mają na sumieniu fundusze sekurytyzacyjne?

Jak już wielokrotnie pisaliśmy na stronie naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika cesja wierzytelności , która najczęściej jest dokonywana do funduszu sekurytyzacyjnego, daje pozwanemu o wiele większe szanse  na wygranie procesu. A dzieje się tak dlatego, że skupujący długi z chwilą wniesienia pozwu do sądu, popełniają wiele błędów. To, że uzyskał nakaz zapłaty wcale nie świadczy, że dochodzone pieniądze są mu należne.

Pamiętajmy, że sąd wydając nakaz zapłaty poznał tylko twierdzenia jednej strony, dlatego tylko obrona z pomocą specjalistów oddłużaniu, pozwoli na przedstawienie stanowiska pozwanego i wytknięcie błędów powodowi. A można zahaczyć o wiele obszarów. Bardzo często jest to brak legitymacji czynnej po stronie powodowej, polegający na nie wykazaniu istnienia, wymagalności i wysokości roszczenia. Także samo nabycie długu czyli cesja musi być właściwie wykazana. Musi to być dokument spełniający wiele wymogów określonych prawem. Przecież zadaniem sędziego orzekającego w sprawie, nie jest domyślanie się czy takowa transakcja w ogóle miała miejsce. On ma mieć przed sobą dokument stwierdzający ten fakt, a nie przykładowo wzmiankę w księgach rachunkowych, że taka wierzytelność mu przysługuje.

Fundusz Universe przegrywa w sądzie

W prezentowanej dzisiaj sprawie z powództwa Universe fundamentalnym zarzutem jaki podnieśliśmy, oczywiście oprócz jeszcze wielu innych, była wadliwa cesja wierzytelności. Pozwoliło to naszym ekspertom w oddłużaniu wykazać bezzasadność roszczenia. Dzięki wyrokowi oddalającemu w całości powództwo, zadłużenie naszej Klientki zmalało o 9.316,56 zł.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Fundusz Universe przegrywa w sądzie