Dochodzenie długu w sądzie to jedno, a wykazanie jego zasadności jest już zupełnie inną historią. Wnieść powództwo przeciwko dłużnikowi w zasadzie może każdy, ale żeby sprawę wygrać należy jeszcze umieć właściwie je wykazać. Kiedy poddaliśmy analizie dokumenty w sprawie z ID Finance uznaliśmy, że są podstawy do oddalenia powództwa w sądzie. Umiejętnie to wykorzystaliśmy i dzięki temu uwolniliśmy naszego Klienta od długu w wysokości 2.582,00 zł. ID Finance przegrywa w sądzie kolejną sprawę.

Powód: ID Finance Poland Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 2.582,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Dochodzenie długu przed sądem to jedno, a wykazanie jego zasadności to drugie

Nie sztuką jest wnieść do sądu pozew o zapłatę. I nawet jak się okazuje, nie sztuką jest na jego podstawie uzyskać nakaz zapłaty, który w rękach powoda staje się batem na pozwanego. Oczywiście takim batem stanie się tylko wtedy, kiedy ten nie będzie się bronił. Wówczas na własne życzenie sprawi, że dług trafi do egzekucji komorniczej.

W naszej działalności oddłużeniowej notorycznie spotykamy się z pozwami, które w ogóle nie powinny trafić do sądu. Tak jak już wielokrotnie pisaliśmy, sędzia na posiedzeniu niejawnym, opierając się na twierdzeniach tylko jednej strony, a twierdzić można co ślina na język przyniesie, wydaje nakaz zapłaty. Teraz, kiedy obroną zajmują się specjaliści z kancelarii oddłużeniowej, od razu zorientują się czy pozew oparty jest zasadny. Bo nie wystarczy tylko napisać, że ktoś jest komuś coś winien, ale jeszcze to wszystko musi zostać poparte niepodważalnymi dowodami, które jednocześnie muszą oprzeć się  zarzutom pozwanego. Jak pokazuje nasze doświadczenie w oddłużaniu, bardzo często wszystko rozsypuje się pozywającemu jak zamek z piasku.

ID Finance przegrywa w sądzie

ID Finance przegrywa w sądzie. Profesjonalnie przygotowane przez naszych mecenasów pisma procesowe, obnażyły wszystkie uchybienia w pozwie wniesionym przez ID Finance. Obroniliśmy naszego Klienta przed roszczeniem chwilówki, podnosząc trafne zarzuty. Sąd oddalił w całości powództwo w całości.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

ID Finance przegrywa w sądzie