Znów wygraliśmy z Ultimo. Tym razem publikujemy pięć kolejnych wyroków oddalających powództwa Funduszu na ponad 18 tysięcy złotych. Poniżej wyroki w tych sprawach. Zapraszamy do lektury.

Powód: Ultimo NSFIZ
Wartość przedmiotu sporu: 6.446,00 zł, 4.101,00 zł, 4.045,00 zł, 1.892,00 zł, 1.805,00 zł
Zadanie: Sprzeciwy od nakazów zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwa oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Ocena zasadności roszczenia to podstawa

Co do zasady wnoszący pozew do sądu o zapłatę ma przekonanie, że dochodzone przez niego pieniądze są mu należne. Przecież takie podstawy powinno mieć każde postępowanie inicjowane przed tą instytucją. My nie wyobrażamy sobie, że moglibyśmy reprezentując naszych Klientów, domagać się od wierzycieli czegoś co nie ma uzasadnienia w dowodach i prawie. Jednak, jak pokazują prowadzone przez naszych specjalistów w oddłużaniu spory o zapłatę, w wielu przypadkach roszczenia są nienależne pozywającym. Jednak nigdy do końca nie wiemy czy wierzyciel ma rację czy nie.

Dlatego, kiedy sąd doręczy Państwu nakaz zapłaty, pozew, wówczas niezbędna będzie konsultacja prawna w kancelarii działającej w oddłużaniu. Tylko poddanie analizie wszystkich dokumentów dostępnych w sprawie, pozwoli ocenić zasadność roszczenia i w zależności od sytuacji podjąć odpowiednie kroki, aby dług nie trafił do egzekucji komorniczej. Nie próbujcie sami, opierając się na wiedzy zdobytej w internecie, wyciągać wniosków, ponieważ mogą Was zaprowadzić w złym kierunku. Pamiętajcie także, że wierzyciele chcą wykorzystać Waszą niewiedzę i strach, domagając się zapłaty czegoś co jest im nienależne. Robią to nader często i dlatego musicie się bronić ze specjalistyczną pomocą prawną.

Znów wygraliśmy z Ultimo

Mecenasi z Portalu Dłużnika ponownie wykazali się w akcji. Kolejnych pięć spraw procesowych, które poniżej prezentujemy na łączną kwotę ponad 18 tysięcy złotych upadło w całości.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Znów wygraliśmy z Ultimo

Znów wygraliśmy z Ultimo

Znów wygraliśmy z Ultimo