Nie ma znaczenia co jest podstawą powództwa o zapłatę, Czy była to niespłacona pożyczka, czy niewywiązanie się z umowy i naliczone kary umowne, czy inne okoliczności, które spowodowały dług. Natomiast kluczowe znaczenia ma fakt, czy powództwo jest zasadne. I to właśnie badaliśmy, kiedy Pani Emilia skontaktowała się z naszą kancelarią oddłużeniową, po odebraniu nakazu zapłaty od T-Mobile na 9.329,70 zł. Efekt naszych działań znów nie zaskoczył. Pozew T-Mobile oddalony w całości!

Powód: T-Mobile Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 9.329,70 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Masz dług, więc powinieneś go uregulować. Ale czy zawsze ten dług jest zasadny?

Nigdy nie namawiamy nikogo do niespłacania swoich długów. Zaciągnęło się pożyczkę, więc należy się z niej rozliczyć. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to zobowiązanie udzielone przez bank, firmę pożyczkową, rodzinę, czy znajomych. Także długi powstałe w innych okolicznościach, powinny zostać spłacone. Są jednak pewne sytuacje, które pozwalają konsumentom na obronę przed roszczeniami. Mamy tutaj na myśli te, które powstały na skutek stosowania niedozwolonych praktyk, naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Dlatego jeżeli zostałeś pozwany, aby nie położyć sprawy, zwróć się o konsultację prawną do Portalu Dłużnika. Nasi specjaliści w oddłużaniu właściwie ocenią Twoją sytuację i będziesz miał pewność na czym stoisz. Dowiesz się czy zostałeś pozwany o dług, który rzeczywiście jest należny wierzycielowi. Kto wie, być może to właśnie dług, którego domaga się od Ciebie podmiot finansowy, bądź operator telekomunikacyjny jest wątpliwy i można go podważyć w sądzie.

Pozew T-Mobile oddalony w całości

Niezasadne powództwa są plagą w naszych sądach. Dlatego cieszymy się, że coraz więcej pozywanych szuka pomocy w naszej kancelarii oddłużeniowej. Tym razem mieliśmy okazję spotkać się z operatorem GSM. Efekt naszych działań nie zaskoczył. Pozew T-Mobile oddalony w całości.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Pozew T-Mobile oddalony