Kolejna Klientka otrzymała wezwanie do zapłaty od Grom Windykacje NSFIZ na ponad 9.800 zł. Jej uwagę przykuł fakt, że wierzyciel nie załączył żadnych dokumentów potwierdzających istnienie długu. Postanowiła skonsultować się z naszymi specjalistami w oddłużaniu. Po analizie sprawy jeszcze na etapie przedsądowym, zaleciliśmy spokojnie czekać na nakaz zapłaty. Kiedy ten znalazł się w posiadaniu kobiety, natychmiast się z nami skontaktowała. Nasze działania doprowadziły do oddalenia przez sąd w całości powództwa Grom Windykacje.

Powód: Grom Windykacje NSFIZ
Wartość przedmiotu sporu: 9.862,77 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

W pismach procesowych nie ma miejsca na pomyłki

Wiele sfer naszego życia, działalności, pracy jest sformalizowanych i określonych ścisłym przepisami. Szczególnie dotyczy to prawa i wszystkiego co się z nim wiąże. To co nas najbardziej interesuje czyli procesy o zapłatę, także w żaden sposób nie są od tego zwolnione, ani nie dostają od sędziów taryfy ulgowej. Prawo jest prawem, a przepis jest po to, aby się do niego stosować. Dlatego we wszelkiego rodzaju pozwach, sprzeciwach, zarzutach i innych pismach wnoszonych do sądu, musimy stosować się do określonych przez ustawodawcę zapisów. Nie ma tutaj miejsca na bajkopisarstwo, konfabulacje czy liczenie, że na jakieś braki zostanie przymknięte oko. Zdarza się, że sąd wzywa jedną czy obie strony sporu do uzupełnienia braków formalnych czy dowodowych, zakreślając przy tym termin. Niedotrzymanie go powoduje nieuwzględnienie złożonych wniosków i twierdzeń, co może położyć sprawę.

Grom Windykacje NSFIZ przegrywa z naszą Klientką w sądzie

Perfekcyjnie wniesiony sprzeciw, uargumentowane zarzuty i rozwinięte stanowisko w pismach procesowych, które wnieśli do sądu mecenasi z naszej kancelarii oddłużeniowej w sprawie z powództwa Grom Windykacje NSFIZ, nie dały sądowi nawet marginesu na wątpliwości. Roszczenie funduszu poległo na całej linii.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Grom Windykacje NSFIZ