Nie spłaciłeś pożyczki? Firma pożyczkowa nagle przestała się Tobą interesować, a Ty nie wiesz jak pozbyć się długu? Nie zdziw się, kiedy za jakiś czas o zwrot zacznie dopominać się zupełnie inny podmiot. Tak stało się w przypadku naszej Klientki, której dług nabył na drodze cesji fundusz Eques Debitum. Ale czy ten dług w wysokości 4.143,00 zł, którego dochodził wydanym przez sąd nakazem zapłaty, był należny wierzycielowi wtórnemu? Ano właśnie, nasi specjaliści w oddłużaniu skutecznie wykazali, że nie. Sąd oddalił w całości powództwo Eques Debitum.

Powód: Eques Debitum FIZNFS
Wartość przedmiotu sporu: 4.143,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Nabywca wierzytelności może dochodzić roszczeń w sądzie. To Twoja szansa!

Fundusz sekurytyzacyjny, firma windykacyjna, czy inny podmiot, który nabył ma drodze cesji Państwa wierzytelność zyskał do niej wszelkie prawa związane z jej dochodzeniem. Zatem może naliczać odsetki za opóźnienie, prowadzić działania windykacyjne, ma prawo wystąpić z pozwem do sądu, a także potem skierować dług do egzekucji komorniczej. Jak widzimy przysługują mu wszystkie uprawnienia, które miał wierzyciel pierwotny. Jednak, jak obserwujemy co dzieje się na tym rynku, odnosimy nieodparte wrażenie, że wierzyciele wtórni pamiętają tylko o swoich  prawach. Zapominają, że kupując konkretne zobowiązanie, przejmują je w takim stanie w jakim znajdowało się ono u pożyczkodawcy. Zatem, wszelkie wnoszone przez konsumenta opłaty nie mają prawa wyparować. A jak pokazuje nasze doświadczenie w oddłużaniu, nie dość, że tak się dzieje, to jeszcze wysokość długu nie wiedzieć dlaczego, bardzo często raptownie wzrasta. Dlatego w tego typu sytuacjach niezbędna jest nasza specjalistyczna pomoc.

Jak pozbyć się długu? Broń się!

Jak widać na wyroku zamieszczonym poniżej, to czego od naszej Klientko domagał się fundusz Eques Debitum okazało się długiem widmo. Perfekcyjnie wykazaliśmy to w pismach procesowych wniesionych do sądu. Roszczenie zostało w całości oddalone. Wyrok dedykujemy wszystkim niedowiarkom, którzy zastanawiają się, jak pozbyć się długu i czy czekanie na sąd ma sens.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Jak pozbyć się długu