Obrona procesowa często jest jedyną drogą, aby można było skutecznie wykazać niezasadność roszczenia, którego domaga się od nas pozywający. A że choćby obrona przed roszczeniem Nova Mispra Capital ma sens udowadnia poniższy wyrok. Jak widać sąd podzielił nasze stanowisko i oddalił w całości powództwo wierzyciela wtórnego.

Powód: Nova Mispra Capital Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: ok. 2.800,00
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Czy mam prawo do obrony procesowej?

Wielu dłużników robi wszystko, aby ich sprawy nie trafiły do sądu. Przez to wpędzają się w coraz większe długi przedłużając, refinansując swoje pożyczki, czy podpisując bardzo niekorzystne ugody i bywa, wcale nierzadko, że spłacają nawet jakieś stare, przedawnione długi. Finalnie stają się niewypłacalni. Wykonywane przez nich ruchy nie mają racjonalnych podstaw i odwlekają to co i tak w końcu nastąpi, czyli wnoszenie do sądu pozwów przez wierzycieli o wydawanie nakazów zapłaty. W tym wszystkim zapominają sami o sobie. Zadłużeni też mają prawa, z których powinni korzystać. A tym przywilejem jest właśnie zagwarantowane przez ustawodawcę  prawo do obrony procesowej. Sąd staje się miejscem, gdzie każdy z nas może przedstawić swoje racje w konkretnej sprawie i jeżeli będą ku temu przesłanki, skutecznie się obronić.

Dłużniku zapamiętaj, że każdy obywatel ma prawo do obrony procesowej. To, że posiadasz długi, w żaden sposób Cię nie dyskredytuje i nie czyni gorszym. Dlatego korzystaj z tego narzędzia i broń się z pomocą specjalistów w oddłużaniu z Portalu Dłużnika.

Obrona przed roszczeniem Nova Mispra Capital

Obrona przed roszczeniem Nova Mispra Capital kolejny raz miała sens. Kiedy nasza Klientka przekazała Portalowi Dłużnika swoją sprawę, zajęliśmy się nią jak należy. Nasi eksperci w oddłużaniu skutecznie poprowadzili obronę procesową, która zakończyła się wygraną.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Obrona przed roszczeniem Nova Mispra Capital