To już kolejna sprawa, w której nasza kancelaria specjalizująca się w oddłużaniu, reprezentowała Pana Artura w sporze o zapłatę. Tym razem walczyliśmy o oddalenie powództwa na 3.814,03 zł, a naszym przeciwnikiem procesowym był Ferratum Bank. Po analizie pozwu w zasadzie byliśmy spokojni o wynik sporu, ale cierpliwie czekaliśmy na orzeczenie sądu. Wyrok w sprawie w pełni usatysfakcjonował naszego Klienta. Oddalenie w całości powództwa firmy pożyczkowej. Wygrywamy proces z Ferratum Bank.

Powód: Ferratum Bank
Wartość przedmiotu sporu: 3.814,03 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Gdy firma pożyczkowa wnosi pozew do sądu…

Gdy firma pożyczkowa wnosi pozew do sądu nie trzeba wpadać w panikę. Wiemy, że łatwo tak napisać, ale rzeczywiście tylko zachowanie równowagi, pozwoli Państwu na podjęcie właściwych działań. Panika i lęk nie będą w tej sytuacji dobrymi doradcami. Tylko specjalistyczna pomoc w oddłużaniu będzie w stanie skutecznie pomóc i zatrzymać ciąg zdarzeń, mogących zaprowadzić pozwanego prosto do egzekucji komorniczej. Wielokrotnie w naszych artykułach podkreślamy jak wielkie znaczenie w oddłużaniu ma sam zadłużony. Jeżeli on będzie siedział cicho coraz przyjmując baty od wierzycieli, to i my się nie dowiemy o jego problemach finansowych.

Zapamiętajcie podstawową zasadę. To dłużnik, pozwany inicjuje proces oddłużania i nikt inny tego za niego nie zrobi. Nasi specjaliści wszystko poprowadzą, ale to Ty musisz wyjść z inicjatywą nawiązania współpracy. My sami nie jesteśmy w stanie Cię odnaleźć, schowanego w Twoich czterech kątach.

Wygrywamy proces z Ferratum Bank

Kiedy poddaliśmy analizie dokumenty w sprawie z powództwa Ferratum Bank, doszliśmy do wniosku, że powództwo jest bezzasadne. W tym przekonaniu utwierdziły nas jeszcze dodatkowo dowody wpłat na rzecz pożyczkodawcy, które przedstawił nam Pan Artur. Wiedzieliśmy na  czym oprzeć zarzuty, aby okazały się skuteczne. Po zapoznaniu się z naszymi pismami procesowymi sąd oddalił w całości roszczenie Ferratum Bank.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Wygrywamy proces z Ferratum Bank