Pozew Innovatio Risk Solutions

Wierzyciel może uzyskać nakaz zapłaty tylko w sądzie. Ale, aby tak się stało ten najpierw musi złożyć pozew o zapłatę i dopiero na jego podstawie zostanie wydane (lub nie) orzeczenie nakazujące pozwanemu zapłatę pretensji głównej, odsetek i kosztów procesu. Nasza Klientka otrzymała właśnie taki nakaz zapłaty i pozew Innovatio Risk Solutions. Za nami sprawa o 2.491,60 zł.

Powód: Innovatio Risk Solutions Ltd
Wartość przedmiotu sporu: 2.491,60 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Co zrobić, aby w końcu zatrzymać uporczywą, długą windykację?

Zapewne wielu konsumentów mających trudności z terminowym regulowaniem zaciągniętych zobowiązań, zadaje sobie to pytanie. Wykończeni, zastraszeni, bojący się własnego cienia i wszędzie widzący komornika zajmującego ich majątek, zastanawiają się czy to w ogóle jest możliwe. Wiec odpowiadamy, oczywiście, że jak najbardziej jest to możliwe. Możemy powstrzymać działania windykacyjne stawiając czoła problemowi, aktywnie broniąc się przed pozwami. Podpisana oczywiście mądrze ugoda, prawomocny wyrok wydany przez sąd i oddalający powództwo wierzyciela, jest w stanie całkowicie wyeliminować z naszego życia ten jakże traumatyczny element.

Ponownie widać jak ważną rolę w walce z długami i windykacją odgrywa dłużnik. Nic nie będzie się działo bez jego woli. To jego kroki skierują go do naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika, która profesjonalnie zajmie się jego oddłużaniem, zapobiegnie egzekucji komorniczej i zatrzyma uciążliwą windykację.

Pozew Innovatio Risk Solutions

Po konsultacji z nami Pani Oliwia podjęła decyzję o podpisaniu z Portalem Dłużnika umowy i udzieliła nam pełnomocnictwa procesowego. Mogliśmy zgodnie z literą prawa, reprezentować naszą Klientkę w sądzie w sporze o zapłatę z Innovatio Risk Solutions. Działania procesowe naszych specjalistów w oddłużaniu zaowocowały wydaniem przez sąd wyroku oddalającego roszczenie wierzyciela wtórnego. Pozew Innovatio Risk Solutions upadł w całości.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 881 201 160
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Pozew Innovatio Risk Solutions