Kolejny raz wnosimy zarzuty w sprawach Profi Credit. Doskonale wiemy ile nerwów kosztowały nasze Klientki te sprawy. Pożyczkodawca domagał się nakazami zapłaty wydanymi w postępowaniu nakazowym z weksla odpowiednio 16.495,34 zł i 11.191,96 zł. Nie godzimy się na takie postępowanie i dlatego jako pełnomocnicy wystąpiliśmy w obronie pozwanych. Poniżej kolejne dwa korzystne wyroki w tych sprawach.

Powód: Profi Credit Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 16.495,34 zł, 11.191,96 zł
Zadanie: Zarzuty od nakazów zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, drugie umorzone po spłacie kapitału i oddalone, brak odsetek, brak kosztów procesu

Nie wolno ignorować nakazu zapłaty

Bez względu na to czy wierzyciel wystąpił do sądu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym czy nakazowym, w żadnym wypadku nie można tego lekceważyć. Oba mają ogromną moc sprawczą i pozostawione same sobie zaprowadzą Państwa prosto w objęcia komornika. A tego przecież za wszelką cenę chcemy uniknąć. Dodatkowo jeszcze, jak pokazują prezentowane na stronie naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika sprawy, okazuje się, że gro z nich jesteśmy w stanie wygrać. Czyli występując w obronie pozwanych wykazać niezasadność roszczenia wierzyciela. Dlatego nie ignorujcie odbieranych z sądu nakazów zapłaty i szukajcie pomocy u naszych specjalistów. Jeżeli tylko będzie to możliwe zostanie ono oddalone w całości lub zostanie ograniczona jego wielkość. A jeżeli okaże się bezsporne, podejmiemy się negocjacji, aby umożliwić spłatę na dogodnych warunkach.

Wnosimy zarzuty w sprawach Profi Credit

Obie Panie mogą na tę chwilę odetchnąć w ulgą. Mamy nadzieję, że firma pożyczkowa Profi Credit zrozumiała, że w tych dwóch sprawach jej roszczenia były bezpodstawne i nie będzie niepotrzebnie przedłużała spraw w apelacji. Jeżeli nawet tak się stanie, mecenasi z Portalu Dłużnika będą stali murem za naszymi Klientkami.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Wnosimy zarzuty w sprawach Profi Credit

Wnosimy zarzuty w sprawach Profi Credit