Nieustannie obserwujemy znaczącą ilość Klientów Profi Credit, którzy zwracają się do Portalu Dłużnika o pomoc. Oglądają programy interwencyjne, czytają prasę jak i zamieszczane na stronie naszej kancelarii artykuły. Wielu konsumentom otwierają się oczy i zwracają się do nas o pomoc, będąc jeszcze na etapie regularnego spłacania. I o zgrozo często okazuje się, że pożyczka została już dawno uregulowana, a oni jeszcze płaca i płaczą. Przedstawiamy wtedy nasze stanowisko, a decyzja co do dalszych losów zobowiązania należy już do Klienta. Należy pamiętać, że to niebezpieczne weksle Profi Credit stanowią największy problem. W prezentowanych dzisiaj sprawach z powództwa Profi Credit, nasi Klienci zaufali naszej intuicji. Oba wyroki wydane przez sądy są na korzyść pozwanych, którzy zostali uwolnieni od jak się okazało nie istniejącego długu wobec wierzyciela.

Powód: Profi Credit Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 1.278,58 zł, 2.171,15 zł
Zadanie: Zarzuty od nakazów zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Umorzenie i oddalenie powództw w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Niebezpieczne weksle Profi Credit

Wielu zadłużonych dowiaduje się, kiedy sprawa trafiła już do sądu i został wydany nakaz zapłaty, że akceptując umowę pożyczki z Profi  Credit, podpisało coś jeszcze. A był to weksel in blanco. Bardzo często to nasi mecenasi informują o tym fakcie pozwanego. Spółka ta niezmiennie zabezpiecza każdą udostępnioną konsumentowi kwotę właśnie wekslem. Kiedy ten spóźnia się, bądź nie zapłaci dwóch rat zostaje on natychmiast wypełniony. Sprawa trafia do sądu, który na jego podstawie wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Po odebraniu takiego orzeczenia, należy zwrócić się o pomoc do wyspecjalizowanej w oddłużaniu kancelarii prawnej takiej jak Portal Dłużnika. Postępowanie wekslowe kryje wiele pułapek i trzeba dobrze znać procedurę cywilną, żeby sobie poradzić. Należy też wiedzieć, że jeżeli wniesienie sprzeciwu w postępowaniu upominawczym nic nie kosztuje, to już zarzuty w tym nakazowy i owszem. Jesteśmy zobowiązani do uiszczenia opłaty od zarzutów. Ale i tutaj możemy wystąpić do sądu o zwolnienie z ponoszenia tych kosztów, składając odpowiednie oświadczenie majątkowe. Sędzia podejmie decyzję w tej kwestii i udzieli nam pisemnej odpowiedzi.

Wygrywamy z Profi Credit

Wygrywamy w dwóch sprawach z Profi Credit. Nasi Klienci mogą być zadowolenie z takiego obrotu spraw, ponieważ sądy stanęły po ich stronie.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Niebezpieczne weksle Profi Credit

Niebezpieczne weksle Profi Credit