Dłużniku pamiętaj o swoim podstawowym prawie. Kiedy zostaniesz pozwany, a sąd doręczy ci nakaz zapłaty, koniecznie wnoś sprzeciw lub zarzuty. To jest Twoje prawo, z którego powinieneś, a w zasadzie musisz skorzystać. Profi Credit i jego nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla trafił do Pana Seweryna. Po pierwszym szoku przypomniał sobie, że jakiś czas temu czytał na stronie Portal Dłużnika o tym, że można się skutecznie bronić. Nie tracąc czasu zadzwonił do naszego Biura Obsługi Klienta i uzyskał interesujące go informacje. Podjął szybką decyzję, że to właśnie nasi mecenasi będą go reprezentowali w sądzie z sporze z Profi Credit. Wynik w pełni nas usatysfakcjonował. Sąd oddalił powództwo na 9.579,83 zł w całości.

Powód: Profi Credit Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 9.579,83 zł
Zadanie: Zarzuty od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Podstawowym prawem pozwanego jest obrona przed roszczeniem wierzyciela

Konstytucyjnym prawem pozwanego jest obrona przed pozwem o zapłatę, wniesionym do sądu przez wierzyciela. Należy z niego korzystać, bo jak się okazuje, wiele wnoszonych powództw jest niezasadnych. Należy zdawać sobie sprawę, że w chwili nie podjęcia żadnych działań, poddajemy sprawę walkowerem i musimy mieć świadomość, że jeżeli nie będziemy w stanie spłacić zasądzonej pretensji głównej wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie i kosztami procesu, nasz dług znajdzie się w egzekucji komorniczej. Wówczas zadłużenie ponownie wzrośnie, ponieważ dojdą do zapłacenia wysokie koszty egzekucyjne. Można stwierdzić, że od tej chwili będziemy mieli dwóch wierzycieli. Tego, który wniósł pozew i uzyskał klauzulę wykonalności na prawomocnym nakazie zapłaty lub wyroku sądu oraz komornika, pobierającego za swoje czynności sowite wynagrodzenie, którym zostajemy obciążeni. Dlatego przekazanie obrony Portalowi Dłużnika zagwarantuje Państwu profesjonalną obronę.

Pozwany broni się przed pozwem Profi Credit

Nasz Klient nie bał się i co najważniejsze, znał swoje prawa i postanowił przeciwstawić się Profi Credit, kiedy firma pożyczkowa uzyskała w sądzie nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym z weksla. Jednocześnie zdawał sobie sprawę, że nie będzie to spacerek i powierzył naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika swoją obronę. Obdarzył nas zaufaniem, a my jak przystało na profesjonalistów, spisaliśmy się na medal. Doprowadziliśmy do oddalenia przez sąd powództwa w całości.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Pozwany broni się przed pozwem Profi Credit