Nakaz zapłaty, który odebrała z sadu Pani Łucja był momentem zwrotnym w jej życiu. Mimo, że długi to temat bardzo wstydliwy, zdała sobie sprawę, że musi skończyć ze swoją tajemnicą i poszukać wsparcia w najbliższych. Dotarło do niej, że sama już tego nie udźwignie. Bała się reakcji, ale podjęła decyzję i powiedziała mężowi prawdę. I to właśnie on znalazł stronę naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika i skontaktował się z nami jako pierwszy. Potem poszło już z górki. Kobieta zrzuciła z siebie ciężar i mogła otwarcie rozmawiać o swoich długach z mężem i naszymi specjalistami. I w tym przypadku sąd uznał nasze zarzuty za słuszne, oddalając roszczenie wierzyciela wtórnego w całości.

Wierzyciel: DeltaWise OU
Wysokość długu: 1.689,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości

Długi to temat bardzo wstydliwy

Długi to temat bardzo wstydliwy. Jedni twierdzą, że o tym czy mówić bliskim o swoich kłopotach finansowych zależy od charakteru zadłużenia. Gdy bez problemów regulujemy swoje zobowiązanie lub wiemy, że z chwilowego dołka finansowego uda nam się szybko wyjść radzą, aby w takiej sytuacji nie informować o tym rodziny, aby ich nie martwić. Ta teoria nie zgadza się z tym co promujemy wśród naszych Klientów i na stronie naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika. Jeżeli na co dzień rozmawiamy o nawet błahych sprawach, dlaczego nie poruszać tak ważnych. Finanse są podstawą normalnego, zdrowego funkcjonowania, czy kiedy jesteś singlem, który też przecież posiada rodzinę, czy  jesteś w związku małżeńskim bądź partnerskim. Problemy z pieniędzmi nie odbiją się tylko na jednej osobie tylko na wszystkich wokół niego. Dlatego nie uważamy tego poglądu za słuszny. Nawet pomysł o zaciągnięciu kredytu, czy pożyczki powinien zostać omówiony z dorosłymi domownikami. Tylko świadome podejmowanie decyzji, uchroni nas przed tragicznymi konsekwencjami przeliczenia swojej kondycji finansowej i wpadnięciem w długi.

Kiedy mleko się już rozlało i skrywana pętla długów zaciska się na naszej szyi, należy jak najszybciej powiedzieć o tym bliskim osobom. Dla dłużnika jest to ogromną ulgą, ponieważ nie będzie oprócz długów dźwigać jeszcze tajemnicy. Jednocześnie będzie mógł liczyć na pomoc i wsparcie tych, którzy go kochają.

Wygrana z DeltaWise OU

Dzięki pomocy męża sprawa Pani Łucji znalazła szczęśliwe zakończenie. Specjalistyczna pomoc naszych mecenasów zdecydowała o wyniku sprawy i oddaleniu przez sąd roszczenie DeltaWise.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Długi to temat bardzo wstydliwy