Kilka spłaconych pożyczek w PolCredit (Łatwy Kredyt) i uzbierała się naszej Klientce spora kwota do zwrotu od firmy pożyczkowej. A skąd się wzięła? Pani Aldona przy każdym zobowiązaniu dokonywała przedłużeń. Kiedy w końcu trafiła pod skrzydła naszej kancelarii oddłużeniowej nawet nie wiedziała, że te opłaty są do odzyskania. Dopiero, gdy mecenas zapytał o spłacone pożyczki okazało się, że są i jeszcze można walczyć o zwrot nienależnie poniesionych wpłat z tytułu odraczania terminu spłaty tzw. przedłużeń. Dziś więc Łatwy Kredyt i zwrot przedłużeń. Uzyskaliśmy nakaz zapłaty na 3312 zł i mamy nadzieję, że firma pożyczkowa zastosuje się do tego orzeczenia. A jeżeli wniesie sprzeciw, będziemy walczyli o pieniądze Pani Aldony choćby w apelacji, ponieważ wiemy, że są one jej należne. Przecież nie raz już wygraliśmy.

Pozwana: PolCredit Sp. z o.o.
Wysokość długu: 3.312,00 zł
Zadanie: Zwrot opłat za przedłużenia
Uzyskany efekt: Nakaz zapłaty na 3.312,00 zł

Portal Dłużnika odzyskuje pieniądze Klientów, nienależnie pobrane przez firmy pożyczkowe

Ugruntowany jest pogląd, że przy wcześniejszej spłacie pożyczki należy się proporcjonalny zwrot kosztów związanych z udzieleniem zobowiązania. Jak najbardziej potwierdzamy to stanowisko, ponieważ sami wielokrotnie wzywamy do takich zwrotów, a jeżeli wezwanie nie zadziała, wstępujemy na drogę sądową i z sukcesem odzyskujemy pieniądze za prowizje i inne opłaty pozaodsetkowe. Natomiast, ciągle edukujemy dłużników jak i tych, którzy mają już uregulowane zobowiązania, aby sprawdzili, czy w przeszłości nie korzystali z możliwości odraczania terminu spłaty całej pożyczki, czyli tak zwanych przedłużeń. Wiemy, że wielu w ten sposób wyrzuciło w błoto duże pieniądze, które jak się okazuje nie należą się pożyczkodawcy. W tym przypadku wszystko byłoby ok w chwili, kiedy opłata za tę czynność pomniejszałaby kapitał zobowiązanie. Ale doskonale wiemy, że tak się nie dzieje. W związku z tym są to opłaty niezasadne oparte na abuzywnych zapisach w umowach i dlatego z całą stanowczością należy walczyć o ich zwrot.

Portal Dłużnika ma za sobą i na biegu już wiele tego typu spraw. Jedne trwają, a inne już zakończyły się pełnym sukcesem czyli zwrotem pieniędzy naszym Klientom.

Łatwy Kredyt i zwrot przedłużeń

Dziś Łatwy Kredyt i zwrot przedłużeń. Naszej Klientce uzbierała się całkiem ładna kwota z tyt. nienależnie wpłaconych pieniędzy, a sąd wydał nakaz zapłaty.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Łatwy Kredyt i zwrot przedłużeń