Kolejny raz udowadniamy, że oddłużanie to nie tylko walka w sądzie. Jeżeli dobra wola leży po obu stronach, można dojść do konstruktywnego porozumienia i spłacić sam wypłacony kapitał bez żadnych kosztów, czy odsetek. Dziś darmowy kredyt w LoanMe. Zamiast wymaganych umową 3500 zł, nasza Klientka zapłaci tylko 811.50 zł. Różnica jest ogromna. 

Wierzyciel: LoanMe Sp.z.o.o.
Wysokość długu: ok. 3500,00  zł
Zadanie: Sankcja kredytu darmowego
Uzyskany efekt: Uznanie sankcji kredytu darmowego, dopłata do kapitału pożyczki

Sprawdzimy twoją umowę pożyczkową / kredytową pod kątem sankcji kredytu darmowego

Nikt na rynku finansowym nie ma prawa prowadzić swojej działalności jak mu się podoba. Nie ma w tym względzie wyjątków pozwalających na stanie ponad prawem. Podmioty finansowe muszą wywiązać się z szeregu obowiązków, które wynikają bezpośrednio z przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Dotyczą one w szczególności formy i zapisów, jakie powinna zawierać umowa kredytu / pożyczki. Są to więc głównie obowiązki o charakterze informacyjnym.

Co bezpośrednio oznacza to dla konsumenta? Jak się okazuje bardzo dużo. Kredytobiorca po stwierdzeniu konkretnych uchybień po stronie banku czy firmy pożyczkowej, ma prawo do zwrotu kredytu / pożyczki bez odsetek i innych kosztów dodatkowych. Podstawowym warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wcześniejsze złożenie przez kredytobiorcę pisemnego oświadczenia i przesłanie go do wierzyciela. Należy też w tym miejscu zaznaczyć, że uprawnienie to wygasa po upływie roku od dnia wymagalności roszczenia. Jednocześnie trzeba mieć świadomość, że nawet po spłacie zobowiązania, macie Państwo szansę na odzyskanie części nienależnie pobranych odsetek i opłat. To wszystko gwarantują nam zapisy w ustawie o kredycie konsumenckim.

Wielokrotnie podkreślamy, że w sprawach związanych z finansami należy kierować się wyjątkową rozwagą. Tylko profesjonalna pomoc będzie w stanie zapewnić dłużnikowi skuteczne wychodzenie z długów. Specjaliści w oddłużaniu z Portalu Dłużnika, ze szczególną starannością analizują każdą umowę kredytu czy pożyczki. Jak by się mogło z pozoru wydawać, wcale nie jest to prosta i oczywista czynność. Umowa umowie nierówna, bywa, że i nas może zaskoczyć na plus lub minus. Tymi plusami zawsze staramy się zrekompensować minusy, aby pomóc dłużnikowi.

Darmowy kredyt w LoanMe

Kancelaria Prawna Exire, która jest właścicielem strony Portal Dłużnika, zawsze robi to co dla dłużnika najlepsze. W razie stwierdzenia podstaw, podejmuje skuteczne działania zmierzające do przekształcenia pożyczki w kredyt darmowy.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Darmowy kredyt w LoanMe

Darmowy kredyt w LoanMe