Nakaz zapłaty czy pozew, który doręcza nam sąd to nie żart, tylko sprawa niecierpiąca zwłoki. Jednocześnie wymaga ona dużego zaangażowania odpowiednich osób, które będą wiedziały jak pokierować niełatwym procesem oddłużania. Merytoryczna obrona w sądzie jest dla wielu dłużników jedyną drogą pozwalającą na wyjście z długów. Jest jeden podstawowy warunek zapewniający sukces. Cały proces musi być prowadzony nie przez przypadkową kancelarię tylko taką, która specjalizuje się w oddłużaniu. I to właśnie Portal Dłużnika jest tym, który pomógł wyjść na prostą tysiącom dłużników. Także z naszej specjalistycznej pomocy prawnej skorzystała kolejna klientka. Została pozwana przez wierzyciela wtórnego Eques Creditum FIZ NFS, który kupił jej dług od firmy pożyczkowej. 

Wierzyciel: Eques Creditum FIZ NFS
Wysokość długu: ok. 8.000,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości

Czy można odzyskać pieniądze po umorzeniu egzekucji komorniczej?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika może nastąpić z urzędu albo na wniosek wierzyciela lub dłużnika. Należy też zdawać sobie sprawę, że umorzenie egzekucji komorniczej dotyczy samego postępowania, a nie długu. Wierzyciel (bank, firma pożyczkowa) może po jakimś czasie ponownie zlecić komornikowi kolejną egzekucję. Co jednak dzieje się pieniędzmi, które zostały od nas pobrane a egzekucja została umorzona. Jeśli tytuł wykonawczy pozbawiony został wykonalności w całości, to bezwzględnie zwrot sum pobranych w egzekucji jak najbardziej należy się dłużnikowi. Taką samą sytuację będzie miał dłużnik wówczas, jeżeli mimo przeprowadzonej egzekucji tytuł egzekucyjny w postaci nakazu zapłaty, czy wyroku wydanego przez sąd, któremu nadano klauzulę wykonalności zostanie uchylony.

No właśnie, jeżeli wobec Państwa była lub trwa egzekucja komornicza, a wcześniej nie otrzymaliście nakazu zapłaty czy pozwu z sądu związanego z egzekwowanym długiem, można wysnuć tylko jeden wniosek. Listy polecone z sądu przychodziły na niewłaściwy adres. A to jest najczęstsza przesłanka pozwalająca na wstrzymanie działań komornika, powrót do sprawy i odzyskanie pobranych już pieniędzy na rzecz wierzyciela. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie w swoje sprawy profesjonalistów zajmujących się oddłużaniem. Portal Dłużnika zagwarantuje Państwu pomoc, popartą naszą wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem w oddłużaniu.

Eques Creditum FIZ NFS

Fundusz nie umiał oprzeć się zarzutom, które podnieśli w sprzeciwie i pismach procesowych, specjaliści w oddłużaniu z Portalu Dłużnika. Sąd oddalił powództwo w całości dokładając Eques Creditum FIZ NFS koszty postępowania procesowego.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Eques Creditum FIZ NFS

Eques Creditum FIZ NFS