Nie wszystkie sprawy wygrywamy w całości co nie znaczy, że każdy wyrok częściowo zasądzający należy traktować w kategorii porażki. Jest wręcz przeciwnie. Pan Wiktor został pozwany w postępowaniu nakazowym przez Profi Credit. Dokonaliśmy analizy dokumentów i okazało się, że dokonano dosłownie kilku wpłat na rzecz firmy pożyczkowej. Byliśmy pewni, że to roszczenie nie upadnie w całości, ale istniały duże szanse na oddalenie powództwa w zakresie kosztów. Mieliśmy rację. Wyrokiem sądu nasz Klient zobowiązany został do dopłaty kwoty 24.9343,53 zł co stanowi sam “goły”, a niespłacony jeszcze kapitał pożyczki. W tym miejscu należy zaznaczyć, że pozew opiewał na zawrotną kwotę ponad 49.000,00 zł plus koszty procesu oraz dalsze odsetki do dnia zapłaty. Inaczej mówiąc, naszemu Klientowi w kieszeni pozostanie conajmniej 29.000,00 zł.

Wierzyciel: Profi Credit Polska S.A.
Wysokość długu: ok. 49.000,00 zł
Zadanie: Zarzuty od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Zasądzony kapitał, powództwo oddalone w pozostałym zakresie

Życie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest formą oddłużenia. Daje ona dłużnikowi możliwość rozpoczęcia nowego życia. Jest sposobem na osiągnięcie spokoju, uwolnieniu się od przytłaczającej windykacji, komorników i szansą na lepsze jutro. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że ulga w długach nie przyjdzie z dnia na dzień.

Trwa ono długo i mimo istniejących przesłanek do jej ogłoszenia nie mamy pewności, że sąd przychyli się do wniosku. Kiedy jedna tak się stanie, musimy przygotować się na radykalne zmiany, które nas czekają. Podstawową jest ta, że przestajemy dysponować swoim majątkiem. Tę rolę przejmuje syndyk, którego przydziela nam sąd. Jego zadaniem jest zarządzanie naszym całym majątkiem (łącznie ze sprzedażą), który wejdzie w skład masy upadłościowej.

Wyrok częściowo zasądzający

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być ogromną szansą na odzyskanie spokoju. To co może być trudne dla dłużnika, który rozważa złożenie wniosku o upadłość, to przede wszystkim obowiązek wyzbycia się całego majątku. Na szczęście długi naszego Klienta nie były tak ogromne i nie musiał przystępować do tej procedury. Wystarczyło, ze Portal Dłużnika zajął się jego sprawą i zniwelował dług na prawie 24000 zł. Poniżej wyrok częściowo zasądzający w sprawie o której wyżej wspominaliśmy.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Wyrok częściowo zasądzający

Wyrok częściowo zasądzający