Prokura NSFIZ bezskutecznie próbowała dochodzić starego zadłużenia

Prokura NSFIZ dochodziła w sądzie roszczenia sprzed wielu lat. Włączyliśmy się do sprawy i powództwo zostało oddalone w całości.

Wierzyciel: Prokura NSFIZ
Wysokość długu: 37.086,22zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości

Prokura NSFIZ kupuje stare i przedawnione długi

Prokura NSFIZ dochodzi roszczeń ze starych i przedawnionych długów. Warto pamiętać, że jeżeli roszczenie się przedawniło to dłużnik może uchylić się od spełnienia świadczenia podnosząc zarzut przedawnienia. Najlepiej, gdy zrobi to przed sądem, a powództwo zostanie oddalone.

Niestety na rynku istnieje sporo podmiotów żerujących na nieświadomości osób, które bardzo często zastraszone, boją się kogokolwiek zapytać lub poprosić o pomoc.

Wszystko zmierza w stronę komornika

Po wielu miesiącach windykacji panu Władysławowi została doręczona koperta, a w nim nakaz zapłaty i odpis pozwu:

„Pozwany nie wywiązywał się jednak ze swego zobowiązania i z tego tytułu oraz z tytułu skapitalizowanych odsetek za opóźnienie w płatności posiada na dzień wniesienia pozwu zadłużenie w łącznej kwocie …”- czytał.  Nasz Klient wspominał: „Miałem już dość. To tak jakby ktoś codziennie nad Twoją głową coś wiercił. Niby nie reagujesz, ale cały czas słyszysz ten hałas. Nie możesz się skupić, bo ciągle dźwięk wytrąca Cię z równowagi.” Długo musieliśmy Klienta namawiać, żeby zamiast spełnić to przedawnione świadczenie podjął obronę i wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty.

Skuteczna pomoc w długach

Tuż przed zapłatą, której chciał dokonać pan Władysław, wykonał telefon do naszej Kancelarii Oddłużeniowej. Na całe szczęście! Zaproponowaliśmy, aby skorzystał z naszej darmowej konsultacji. Podczas spotkania opowiedzieliśmy, jak działa firma windykacyjna, co to za dług itp. Wyjaśniliśmy również, że sprawę możemy wygrać, ale musimy działać szybko. Po podpisaniu umowy i po udzieleniu pełnomocnictwa pan Władysław został naszym Klientem. Mogliśmy rozpocząć jego obronę.  Na nakaz zapłaty od Prokury wnieśliśmy sprzeciw. Wiedzieliśmy, że sprawa jest wygrana. Musieliśmy jedynie poczekać na decyzję Sądu. Oczywiście sąd oddalił powództwo w całości.

Każdemu, kto się do nas zgłosi, udzielamy darmowej konsultacji. Wystarczy, że zadzwonisz lub napiszesz:

+48 570 105 708
+48 530 182 192
pomoc@portal-dluznika.pl

Jesteśmy również na Facebook’u: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Dokumenty w tej sprawie: