Chwilówka  od VIA SMS – pozywamy o nienależne przedłużenia

Chwilówka wiąże się często z tzw. opłatami za przedłużenia, które w zasadzie są karami umownymi i można ubiegać się o ich zwrot. Pozwaliśmy VIA SMS, sąd wydał nakaz zapłaty.

Wierzyciel: VIA SMS
Zadanie: Pozew o zwrot opłat za przedłużenia chwilówki
Uzyskany efekt: Nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty przeciwko VIA SMS

 Czy dłużnik może pozwać firmę pożyczkową? Tak. Jeżeli wierzyciel wymagał przedłużania pożyczki w zamian za przesunięcie terminu spłaty to dłużnikowi przysługuje roszczenie o zwrot tych opłat. W tym przypadku kwota jest niewielka, ale bywają roszczenia wielotysięczne, a nawet większe. W takiej sytuacji znalazł się Pan Kamil, zanim spłacił pożyczkę całkowicie przedłużał. O te przedłużenia właśnie wystąpiliśmy do sądu.

Chwilówka – konsultacja prawna

Wspólnie z panem Kamilem przejrzeliśmy wszystkie dokumenty. Posiadając doświadczenie z tego rodzaju działaniami firm pożyczkowych, od razu wiedzieliśmy z czym mamy do czynienia.

Wielokrotnie pisaliśmy już, że opłaty za przedłużenia chwilówki są nienależne i można o to pozwać wierzyciela. Podpisaliśmy umowę i mogliśmy przystąpić do działania – opowiada Łukasz Białkowski, współwłaściciel kancelarii oddłużeniowej prowadzącej Portal Dłużnika.

Pozywamy o zwrot opłat za przedłużenia

Przygotowaliśmy pozew przeciwko VIA SMS. Na tej podstawie sąd zobowiązał wierzyciela do zwrócenia Panu Kamilowi 551 złotych za doliczone kary oraz 204 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Prawnicy z doświadczeniem

Wygrana Pana Kamila to zasługa doświadczonych prawników, którzy bronią dłużników, dochodząc ich praw sądownie lub podczas negocjacji z wierzycielami. W naszym kraju przyjęło się, że dłużnik nie ma prawa się bronić. Tymczasem bronić może się każdy i każdy zasługuje na szacunek oraz możliwość wniesienia sprzeciwu poprzez szczere przedstawienie swojej sytuacji. Jak widać na załączonym obrazku można też pozywać o zwrot nienależnych opłat, często idących w tysiące złotych.

Potrzebujesz pomocy? Zapraszamy do kontaktu: pomoc@portal-dluznika.pl oraz na nasz profil: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Dokumenty w tej sprawie: