Pozew od Universe NSFIZ. Wznosimy sprzeciw, a fundusz cofa pozew

Universe NSFIZ odkupił dług naszego Klienta i uzyskał sądowy nakaz zapłaty. Wnieśliśmy sprzeciw, a powód zdecydował się cofnąć pozew. Jesteśmy gotowi bronić Pana Grzegorza, gdyby sprawa ponownie trafiła do sądu.

Wierzyciel: Universe NSFIZ
Wysokość długu: 4817 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty
Uzyskany efekt: Cofnięcie pozwu

Za nami sprawa związana z Universe NSFIZ, który odkupił od banku dług Pana Grzegorza. Zadłużenie urosło do prawie 5 tysięcy złotych, których nasz Klient nie był w stanie „ot, tak” wyciągnąć z kieszeni, choć pracownicy funduszu bardzo usilnie starali się go do tego „przekonać”. W końcu sprawa trafiła do sądu, który wystawił nakaz zapłaty. Na szczęście Pan Grzegorz zdecydował, że nie pozostawi sprawy samej sobie i zgłosił się do naszej kancelarii oddłużeniowej.

Nasi prawnicy wspólnie z Klientem podjęli decyzję o sprzeciwie od nakazu zapłaty. Później było już z górki – powód cofnął pozew. Zgodnie z decyzją sądu, fundusz zwrócił Panu Grzegorzowi ponad tysiąc złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Ponowne wezwanie do zapłaty – to możliwe

To, że wierzyciel wycofuje powództwo, nie oznacza wcale, że za jakiś czas go nie ponowi. Nasi Klienci niejednokrotnie zgłaszają się do nas przestraszeni tym, że historia się powtarza. W takich sytuacjach ponownie przystępujemy do akcji. Pan Grzegorz może liczyć na naszą ponowną interwencję, jeżeli znów otrzyma nakaz zapłaty – wyjaśnia Łukasz Białkowski, współwłaściciel kancelarii oddłużeniowej prowadzącej Portal Dłużnika.

Problem z windykatorem

Windykator Cię nachodzi, dzwoni i próbuje nastraszyć? Nie pozwól mu na to! Windykator nie ma do tego najmniejszych praw! Zajrzyj na naszą stronę na Facebooku, gdzie co poniedziałek umieszczamy porady na temat tego, jak radzić sobie z windykacją –Facebook/Portal_Dłużnika.

A jeśli potrzebujesz prawniczej pomocy, ponieważ sam nie jesteś w stanie już nic zrobić, napisz do nas na: pomoc@portal-dluznika.pl

Dokumenty w tej sprawie: