Wyrok oddalający sprawę na kilka tysięcy złotych i pozytywnie rozpatrzona skarga na czynności komornika

Kancelaria oddłużeniowa, w której pracują specjaliści z Portalu Dłużnika, nie ogranicza swoich działań tylko do negocjacji i reprezentowania Klientów podczas spraw sądowych. Po wygranym procesie ubiegamy się o także zwrot kwot, które zostały wcześniej wyegzekwowane lub/i składamy skargi na postanowienia o kosztach. Nasi…

Wypowiedziany kredyt w banku Millennium. Sąd ogłosił upadłość konsumencką

Trafiają do nas sprawy duże i małe. Przypadek Pana Karola należy do tych dużych i dość skomplikowanych. Zwrócił się bowiem z prośbą o pomoc w zawarciu porozumienia do wypowiedzianego przez Bank Millennium kredytu. Podjęliśmy się prowadzenia tych rozmów, ale to nie koniec tej…