Ultimo NSFIZ – uchylony nakaz zapłaty. Przed nami walka o oddalenie powództwa

Ultimo NSFIZ to fundusz zajmujący się kupowaniem długów od instytucji finansowych np. banków. Nasz Klient blisko 10 lat temu został pozwany, ale to nie koniec sprawy.

Ultimo NSFIZ po blisko 10 latach domaga się zapłaty

Ultimo NSFIZ blisko 10 lat temu dochodził od naszego Klienta 32 tysięcy złotych. Wykazaliśmy w sądzie, że nasz Klient od lat mieszka w innym miejscu i o sprawie nic nie wiedział. Sąd przywrócił więc termin do wniesienia sprzeciwu, nakaz zapłaty został uchylony. Naszym kolejnym zadaniem jest doprowadzenie do oddalenia powództwa – w naszym odczuciu jest to tylko kwestia czasu, ponieważ wierzytelność jest ewidentnie przedawniona. Ba – była już 10 lat temu 🙂

Warto dodać, że po upływie 10 lat dług Pana Konrada wzrósł niemal dwukrotnie. Nic więc dziwnego, że nasz Klient przyszedł do nas z trwogą na twarzy. Jesteśmy jednak przekonani, że ta sprawa nie może mieć innego zakończenia niż pomyślne z punktu widzenia dłużnika. Co prawda okres, jakiemu długi podlegają przedawnieniu jest różny dla różnych wierzytelności, ale w tej sprawie nie ma co do tego wątpliwości.

Dowiedz się, czy Twój dług nie uległ przedawnieniu

Jeśli ściga Was echo przeszłości w postaci dawnych nakazów zapłaty lub ponagleń w sprawach, które są już bardzo odległe czasowo, zgłoście się do ekspertów. Specjaliści dokonają analizy dokumentów. Należy pamiętać, że firmy windykacyjne i fundusze opierają swoją działalność na ściąganiu należności i nie leży w ich interesie powiadamianie dłużników o upływie biegu przedawnienia. Nasza kancelaria oddłużeniowa na co dzień otrzymuje wiadomości dotyczące spraw, które dawno nie tylko pokryły się kurzem, ale wręcz porosły mchem;). Dla naszych Klientów są to niezwykle stresujące momenty, dla nas – okazja do ukrócenia specyficznych praktyk wierzycieli.

Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl

Dokumenty w tej sprawie: