• Home
  • Chwilówki
  • Dlaczego czujność dłużnika to klucz do sukcesu? Odpowiadamy na przykładzie Aasa Polska

Dlaczego czujność dłużnika to klucz do sukcesu? Odpowiadamy na przykładzie Aasa Polska

Trudno w to uwierzyć, ale zdarza się, że firma pożyczkowa dwukrotnie występuje o nakaz zapłaty dotyczący tego samego zobowiązania. Tak właśnie zrobiła Aasa Polska i gdyby nie czujność naszej Klientki zapewne skończyłoby się egzekucją komorniczą.

Problem z Aasa Polska

Nie musimy pisać jak wielkie było nasze zdziwienie, gdy jedna z naszych Klientek w niewielkich odstępach czasu otrzymała dwa nakazy zapłaty w tej samej sprawie. Okazało się, że firma pożyczkowa Aasa Polska ponownie wniosła o zasądzenie od naszej Klientki kwoty ponad 1300 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami procesu. Kwota niewielka, ale czy należy to puścić płazem. W uzasadnieniu powód wskazał, iż chodzona przez niego kwota wynika z podpisanej przez Panią Weronikę umowę pożyczki. Szkoda, że nie przyznał że sprawa była już w sądzie i została prawomocnie osądzona. Wnieśliśmy więc sprzeciw podnosząc, że sąd odrzuca pozew o to samo roszczenie, pomiędzy tymi samymi stronami, w przypadku gdy sprawa jest w toku lub została już prawomocnie osądzona.

Czujność Pani Weroniki

Gdyby nie czujność naszej Klientki sprawa ta mogłaby się skończyć zupełnie inaczej. Na szczęście zareagowała w porę i nakaz nie uprawomocnił się, a sprawa nie trafiła do egzekucji komorniczej.

Jeśli spotkała Was podobna sytuacja, nie czekajcie, tylko działajcie. Już dziś napiszcie do nas: pomoc@portal-dluznika.pl

Postanowienie w tej sprawie: