Procesujemy się z Profi Credit – wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty

I kolejny ciekawy sukces – wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty. Tym razem w sprawie z powództwa Profi Credit, z którym procesujemy się w kilku sprawach. Sąd na tym etapie podzielił nasze racje.

Sprawa jak to często ma miejsce dotyczyła nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla. Wnieśliśmy skutecznie zarzuty. Pomijając błędnie wypisany weksel, naszym zdanie pożyczka została w całości spłacona. Mało tego naszym zdaniem istnieje znaczna nadpłata, a pozwanemu przysługuje zwrot. Ponieważ zgodnie z art. 492 § 3 kpc nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. W razie wniesienia zarzutów sąd może na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu. Właśnie to się stało.

Sąd uznał okoliczności przywołane w sprawie za prawdopodobne. W szczególności wzięto pod uwagę zarzut niewłaściwego wypełnienia weksla in blanco, niezgodnie z deklaracją wekslową oraz wygaśnięcia zobowiązania wskutek zapłaty. Zdaniem sądu podniesione kwestie mogą powodować wątpliwości co do zasadności wydania nakazu zapłaty.

Nasz email: pomoc@portla-dluznika.pl

Tagi: Kancelaria Oddłużeniowa Białkowski, Kancelaria Prawna Exire, Profi Credit, Wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty