Miło nam poinformować, że po kolejnym dużym sukcesie rozpoczęliśmy stałą obsługę Klientów w sprawach tzw. polisolokat, a właściwie chodzi o wygórowane opłaty likwidacyjne. Poniżej kilka słów nt temat. Szczególnego zaznaczenia wymaga fakt, że równocześnie z początkiem stycznia 2017 roku wchodzą w życie nowe regulacje regulujące wysokość naliczanych opłat.

Kilka dni temu Prezes UOKiK podpisał porozumienia z 17 towarzystwami ubezpieczeniowymi (m.in. PZU Życie, Polska Izba Ubezpieczeń, Aviva, Generali Życie etc.) w sprawie tzw. polisolokat. Porozumienia te obniżą opłaty likwidacyjne tym klientom, których nie objęły wcześniejsze decyzje UOKiK. Warunki owych porozumień wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

W marcu 2016 r. urząd zakończył postępowania dotyczące polisolokat, w których kwestionował zbyt wysokie opłaty likwidacyjne, które konsument ponosił w związku z rezygnacją z polisy przed terminem. Często opłaty te były równoznaczne z utratą przez konsumenta wszystkich lub zdecydowanej większości oszczędności. W efekcie zakończonych postępowań ubezpieczyciele zobowiązali się do obniżenia opłat likwidacyjnych w istniejących umowach objętych postępowaniem oraz wyeliminowania ich z nowych wzorców umów. Ze względu na termin przedawnienia decyzje te dotyczyły tylko umów zawartych od 2014 r.

Nowe porozumienia powinno zainteresować osoby posiadające polisę zawartą przed 2014 r., obowiązującą 1 grudnia 2016 r. Na ich podstawie, ubezpieczyciele, którzy zawarli porozumienie, obniżą wysokość opłat likwidacyjnych dla konkretnych produktów inwestycyjnych.

Porozumienia dotyczą również klientów, którzy zawarli umowę po 1 stycznia 2008 r., ukończyli 61 lat i rozwiązali ją po 65 roku życia. Na mocy tego porozumienia klient będzie miał prawo do zwrotu różnicy między opłatą likwidacyjną pobraną na starych zasadach, a tą która zostałaby pobrana na nowych. Seniorzy mogą wystąpić z takim wnioskiem w ciągu trzech lat od dnia wejścia w życie porozumienia.

Podkreślić należy, że porozumienia te nie zamykają drogi do dochodzenia roszczeń w trybie cywilnoprawnym. Konsument, który rozwiązał umowę przed terminem, może dochodzić zwrotu opłaty przed sądem. Naszym zdaniem w dalszym ciągu naliczane opłaty są niewspółmiernie duże i należy z nimi walczyć. Oczywiście polecamy się na przyszłość.

Niebawem więcej szczegółów! Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl