• Home
  • Obrona w sądzie
  • Polisolokaty, czyli co zrobić żeby nie dać się ogolić przy likwidowaniu polisy?

Polisolokaty, czyli co zrobić żeby nie dać się ogolić przy likwidowaniu polisy?

 

Miło nam poinformować, że po kolejnym dużym sukcesie rozpoczęliśmy stałą obsługę Klientów w sprawach tzw. polisolokat, a właściwie chodzi o wygórowane opłaty likwidacyjne. Poniżej kilka słów nt temat. Szczególnego zaznaczenia wymaga fakt, że równocześnie z początkiem stycznia 2017 roku wchodzą w życie nowe regulacje regulujące wysokość naliczanych opłat.

Kilka dni temu Prezes UOKiK podpisał porozumienia z 17 towarzystwami ubezpieczeniowymi (m.in. PZU Życie, Polska Izba Ubezpieczeń, Aviva, Generali Życie etc.) w sprawie tzw. polisolokat. Porozumienia te obniżą opłaty likwidacyjne tym klientom, których nie objęły wcześniejsze decyzje UOKiK. Warunki owych porozumień wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

W marcu 2016 r. urząd zakończył postępowania dotyczące polisolokat, w których kwestionował zbyt wysokie opłaty likwidacyjne, które konsument ponosił w związku z rezygnacją z polisy przed terminem. Często opłaty te były równoznaczne z utratą przez konsumenta wszystkich lub zdecydowanej większości oszczędności. W efekcie zakończonych postępowań ubezpieczyciele zobowiązali się do obniżenia opłat likwidacyjnych w istniejących umowach objętych postępowaniem oraz wyeliminowania ich z nowych wzorców umów. Ze względu na termin przedawnienia decyzje te dotyczyły tylko umów zawartych od 2014 r.

Nowe porozumienia powinno zainteresować osoby posiadające polisę zawartą przed 2014 r., obowiązującą 1 grudnia 2016 r. Na ich podstawie, ubezpieczyciele, którzy zawarli porozumienie, obniżą wysokość opłat likwidacyjnych dla konkretnych produktów inwestycyjnych.

Porozumienia dotyczą również klientów, którzy zawarli umowę po 1 stycznia 2008 r., ukończyli 61 lat i rozwiązali ją po 65 roku życia. Na mocy tego porozumienia klient będzie miał prawo do zwrotu różnicy między opłatą likwidacyjną pobraną na starych zasadach, a tą która zostałaby pobrana na nowych. Seniorzy mogą wystąpić z takim wnioskiem w ciągu trzech lat od dnia wejścia w życie porozumienia.

Podkreślić należy, że porozumienia te nie zamykają drogi do dochodzenia roszczeń w trybie cywilnoprawnym. Konsument, który rozwiązał umowę przed terminem, może dochodzić zwrotu opłaty przed sądem. Naszym zdaniem w dalszym ciągu naliczane opłaty są niewspółmiernie duże i należy z nimi walczyć. Oczywiście polecamy się na przyszłość.

Niebawem więcej szczegółów! Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl