Best I NSFIZ – sprzeciw od nakazu zapłaty

I znów sprawa z BEST I NSFIZ i wniesiony przez naszą Kancelarię sprzeciw od nakazu zapłaty… Ale po kolei.

Zwróciła się do nas Pani Bogumiła. Została pozwana przez fundusz BEST I NSFIZ, który to odkupił wierzytelność od jednego z banków. Zapoznaliśmy się z pozwem oraz załącznikami do pozwu i stwierdziliśmy, że jesteśmy w stanie skutecznie podziałać. Tak też się stało. Wnieśliśmy sprzeciw, zanegowaliśmy twierdzenia powoda, a ponadto podnieśliśmy zarzut przedawnienia wierzytelności. Nie trzeba było długo czekać, powód wycofał się z dochodzenia roszczenia przed sądem.

Nie ma nakazu, nie ma komornika, nie ma czego spłacać… A jak powód będzie próbował ponownie pozwać naszą klientkę to jesteśmy do dyspozycji.

Masz podobny problem? Napisz do nas: pomoc@portal-dluznika.pl

Best I NSFIZ sprzeciw od nakazu zapłaty