Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Sąd wydał nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Zakwestionowaliśmy twierdzenia powoda bowiem przytoczone okoliczności wzbudziły nasze głębokie wątpliwości. Oczywiście teraz dopiero przyjdzie czas na właściwą obronę procesową w Sądzie Rejonowym, o ile powód nie wycofa się ze sprawy. Ostatnio niestety coraz częściej widujemy takie przypadki, widać potwierdza to jedynie nasze przypuszczenia, że duża część dochodzonych pozwami wierzytelności jest conajmniej wątpliwa, o ile w ogóle istnieje.

Otrzymałeś nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym? Daj sobie szansę i koniecznie prześlij nam dokumenty z sądu do oceny. Być może jesteśmy w stanie pomóc.

Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym