Nakaz zapłaty – wyjaśnienie pojęcia

Często nasi czytelnicy zadają dość trywialne, wydawałoby się, pytanie: czym tak właściwie jest nakaz zapłaty? Dziś w kilku słowach wyjaśniamy jego definicję.

Nakaz zapłaty jest jednym z dwóch orzeczeń, które mogą zapaść w przypadku dochodzenia należności pieniężnych np. od dłużnika. Nakaz zapłaty w zależności od rodzaju postępowania, w którym toczy się sprawa wydawany jest jedynie na podstawie twierdzeń lub twierdzeń i dowodów zawartych przez powoda (wierzyciela) w pozwie.

Czy możliwa jest egzekucja komornicza bez nakazu zapłaty? Egzekucja zawsze musi mieć podstawę prawną (tytuł wykonawczy), a zatem musi zapaść jedno z dwóch orzeczeń: nakaz zapłaty lub wyrok, do którego następnie (w przypadku uprowamocnienia) przystawia się klauzulę wykonalności. Ew. tytułem wykonawczym może być też akt notarialny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. To absolutna podstawa żeby komornik podjął swoje czynności. Nie zawsze jednak musi to być postępowanie upominawcze (lub elektroniczne postępowanie upominawcze tzw. EPU). Bywa, że wierzyciel dochodzi roszczeń w postępowaniu nakazowym, ale o tym już innym razem…

Niezaskarżony nakaz zapłaty ma skutki prawomocnego wyroku.

Masz więcej pytań? Jesteśmy do dyspozycji: pomoc@portal-dluznika.pl