Kolejny skuteczny sprzeciw w EPU

I kolejny temat – sprzeciw w EPU. Jedna z wielu spraw, które zakończyły się skutecznym wniesieniem sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Teraz sprawa trafi do sądu właściwego według miejsca zamieszkania pozwanego i będziemy mogli bronić się wszelkimi zarzutami.  

Jest to kolejny przykład, że warto wnosić sprzeciwy od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl

sprzeciw w EPU 1

sprzeciw w EPU 2