Sprzeciw w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Dziś omówimy sprzeciw w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Nim jednak przejdziemy do szczegółów, kilka słów wstępu.

Cytując stronę e-Sądu: Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego. Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl.

Elektroniczne postępowanie upominawcze jest często wykorzystywane przez firmy skupujące długi, fundusze sekurytyzacyjne, chwilówki. Jest to dość wygodny i szybki sposób dochodzenia roszczeń przez tzw. powodów masowych. Do pozwu w EPU nie trzeba załączać żadnych dokumentów.

Sprzeciw w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Jeżeli uważasz, że kwota z pozwu jest zbyt duża, jeżeli zastanawiasz się, czy dług nie jest przedawniony, jeżeli nie masz długu w firmie, która Cię pozwała, nie pamiętasz z czego wynika roszczenie – wnieś sprzeciw od nakazu zapłaty!

Sprzeciwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma jeszcze jeden skutek: – po złożeniu sprzeciwu sprawa trafia do sądu właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Wtedy możesz bronić się przed Sądem blisko Ciebie, a nie przed Sądem w Lublinie oddalonym o dziesiątki, a może i setki kilometrów od Twojego miejsca zamieszkania.

Dostałeś nakaz zapłaty? Masz 14 dni na wniesienie sprzeciwu? Prześlij nam dokumenty, a zobaczymy, czy warto się bronić.

Jedna ze spraw, w których ostatnio wnieśliśmy sprzeciw:

Sprzeciw w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Jak zwykle zachęcamy do kontaktu. Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl