Kolejna ugoda w EOS i umorzenie długu

Kolejna ugoda w EOS

Zgłosiła się do nas Pani wobec której od lat prowadzona była egzekucja komornicza. Później cisza, aż w końcu… Ponieważ przez większość czasu egzekucja była nieskuteczna bank z czasem sprzedał wierzytelność do EOS KSI. Po przeanalizowaniu sprawy wiedzieliśmy, że sprawa jest do wygrania, zwłaszcza z uwagi na przedawnienie zobowiązania i nieściągalność Pani Marii.

Po długich przemyśleniach zapadła decyzja. Klientka zdecydowała się na podpisanie porozumienia, mimo że mogła bez problemu uchylić się od spłaty podnosząc zarzut przedawnienia roszczenia. Taki krok podyktowany był tym, że niebawem Pani Maria wraz z mężem planują zakupić dom, co oczywiście z otwartym zobowiązaniem, wpisem w KRD byłoby niemożliwe. Dlatego też zawarliśmy umowę ugody.

Jaki efekt? Z blisko 3400 zł Pani Maria jednorazowo zapłaciła 1700 zł. Temat zamknięty.

Pozostajemy do dyspozycji pod adresem email: pomoc@portal-dluznika.plugoda w EOS 1

ugoda w EOS