Zajęcie ruchomości – najważniejsze informacje

Zajęcie ruchomości – najważniejsze informacje

Na czym tak naprawdę polega zajęcie ruchomości? Jakie prawa ma komornik? Poniżej kilka słów na ten temat.

Po pierwsze należy zaznaczyć, że komornik w toku czynności zajmuje rzeczy będące we władaniu dłużnika. Tym samym nie bada on prawa własności. Zajęcie ruchomości następuje poprzez wpisanie ruchomości do protokołu zajęcia.

Gdyby komornik w toku czynności zajął ruchomości należące do osoby trzeciej, należy komornikowi wskazać właściciela ruchomości. Obowiązek ten ciąży na dłużniku w myśl art. 847 § 2 kpc. Ten zawiadomi go o zajęciu jego własności. Wtedy właścicielowi będzie przysługiwało powództwo przeciwegzekucyjne o zwolnienie ruchomości spod egzekucji w terminie 30 dni – art. 841 kpc. Żeby jednak nieco uspokoić emocje, zazwyczaj przed wytoczeniem powództwa opisanego w art. 841 kpc wystarczy wezwać wierzyciela do zwolnienia zajętych ruchomości. Żaden wierzyciel (albo prawie żaden) nie zaryzykuje oczywistej przegranej w sądzie i dodatkowych kosztów z tym związanych.

A jakich rzeczy komornik zająć nie może? O tym napisaliśmy w tym wątku -> Jakie przedmioty nie podlegają egzekucji komorniczej?

 Pozostajemy do dyspozycji pod adresem email: pomoc@portal-dluznika.pl