Ugoda w PKO BP

Ugoda w PKO BP

Nie zawsze udaje nam się wynegocjować porozumienie z bankiem wg pierwotnych założeń ustalonych z klientem. Są bowiem takie przypadki, na które nie ma żadnej siły. Tak też, było i w tym przypadku, a jeżeli już mówimy o sukcesie, to jest on tylko połowiczny. Nie mniej uważam, że o takich przypadkach także należy wspominać i uświadamiać naszych czytelników, że pomimo braku zgody na porozumienie w kształcie i formie o którą wnioskowaliśmy, ugoda w PKO BP jest możliwa. Ale…

Po kolei. Nasz klient zlecił nam negocjacje w PKO BP. Naszym celem było rozpisanie ponowne harmonogramu spłaty zobowiązania na drodze polubownej z miesięcznie płatnymi z ratami w wysokości nie większej niż 700 zł. Klient od blisko roku pozostawał bez pracy, bez możliwości dokonywania regularnych spłat co w rezultacie spowodowało wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego. Drugi problem stanowił fakt, że miała to być już 3 ugoda z tym samym Bankiem. Dwie wcześniejsze ugody także zostały zerwane. Kredytobiorca nie wywiązał się z ustaleń.

Mimo wielu tygodni rozmów, składanych pism, kontaktów telefonicznych, negocjacji w placówce CRW w Warszawie nie udało nam się uzyskać oczekiwanego porozumienia. Bank za każdym razem był nieugięty. W ramach prowadzonych rozmów udało się wynegocjować, że Bank przychyli się jedynie do wniosku sprzedaży nieruchomości na wolnym rynku. Z dwojga złego jest to sukces, ale w okrojonym kształcie.

Na szczególną uwagę zasługują argumenty w sprawie. Klient dzięki takiemu rozwiązaniu po sprzedaży nieruchomości pozostaje bez mieszkania (to prawda), ale pozostaje też bez długu, który bez wątpienia nadal pozostawałby w egzekucji. W ten sposób w skali wartości nieruchomości zaoszczędza ogromną kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ponadto sprawa załatwiana jest poprzez zawarcie stosownego porozumienia. Taka ugoda w PKO BP sankcjonująca sprzedaż nieruchomości na wolnym rynku standardowo w PKO BP można zawrzeć na okres do 12 miesięcy z możliwością wydłużenia na kolejny okres. Przez ten okres egzekucja oczywiście pozostaje zawieszona. I rzecz szczególnie ważna – Klient unika ogromnych kosztów egzekucji 15% wynikających z art. 49 uoksie.

Wyrażając zgodę na porozumienie w tym kształcie Klient licząc na okrągło zaoszczędził kwotę min 170 000 zł. Należy także zaznaczyć, że bank odstąpił od dochodzenia części odsetek karnych.

Jak zawsze zachęcam do kontaktu: pomoc@portal-dluznika.pl

ugoda w pko bp 1